Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5292
Title: Ефективність поліпшувального процесу перетворення стад української чорно-рябої молочної породи
Other Titles: The effectiveness of improving the process of transformation of herds of Ukrainian black-and-white dairy breed
Authors: Клопенко, Наталія Ігорівна
Klopenko, Natalia
Старостенко, Ірина Сергіївна
Starostenko, Iryna
Keywords: українська чорно-ряба молочна порода;голштинскька порода;надій;тривалість продуктивного використання;молочна продуктивність;відтворна здатність;Ukrainian black-spotted dairy breed;Holstein breed;hopes;duration of productive use;reproductive capacity;milk productivity
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Клопенко Н.І. Ефективність поліпшувального процесу перетворення стад української чорно-рябої молочної породи / Н.І.Клопенко, І.С.Старостенко // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Сучасний розвиток технологій тваринництва. Інноваційні підходи в харчових технологіях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 жовтня 2020 р .– Біла Церква: БНАУ, 2020 .- С. 35-37.
Abstract: Встановлено, що корови голштинської породи за першою і другою лактацією переважали корів української чорно-рябої молочної породи за величиною надоїв. Також корови голштинської породи відрізняються вищим індексом плодючості і коефіцієнтом відтворної здатності (на 6 і 0,05%) і меншою тривалістю сухостійного, сервіс і міжотельного періодів, відповідно на 4, 30 і 30 днів, ніж корови української чорно-рябої молочної породи.
Description: It was established that Holstein cows in the first and second lactation were dominated by Ukrainian cows black and motley dairy breed on the size of milkings. Holstein cows are also tall fertility index and reproductive capacity (6 and 0.05%) and a shorter duration of dry, service and inter-hotel periods, respectively, 4, 30 and 30 days than the cows of the Ukrainian black-spotted dairy breed.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5292
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.034.082.13
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efektyvn_polipshuvalnoho.pdf1,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.