Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5104
Title: Improving the management of the milk market development to ensure food security of Ukraine
Other Titles: Удосконалення управління розвитком ринку молока з метою забезпечення продовольчої безпеки України
Authors: Grynchuk, Yulia
Гринчук, Юлія Сергіївна
Коval, Nadiia
Коваль, Надія Володимирівна
Keywords: deficit;дефіцит;milk market;ринок молока;state support of the producers;державна підтримка виробників
Issue Date: 2020
Citation: Grynchuk Y. Improving the management of the milk market development to ensure food security of Ukraine / Y. Grynchuk, N. Коval // Agrosvit. - 2020. - Vol. 11. - P. 37–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.37
Abstract: The current state, main tendencies and problems of development of the Ukrainian milk market are investigated. It is proved that there is an internal shortage of dairy raw materials in Ukraine: to provide enough milk and milk products for the population of Ukraine in 2019, according to The Adult Health Nutrition Guidelines, approved by the Minister of Health of Ukraine, at least 11500 tonnes of milk should have been produced, while in fact only 9686,9 tonnes were produced by all kinds of farms together. The reasons for the decrease in milk production have been identified: cow population decreasing in 2019 by 620 thousand animals, or 25,38%, versus 2013, and stabilizing of the average yearly milk yields in households. Factors affecting the decrease in the number of cows are analyzed. Among agricultural enterprises the key factors are the rapid implementation of the land market in Ukraine, incomplete payouts of compensation provided by state support programs in 2019, as well as rumors about the significant reduction of these programs in 2020. Factors that influence the decrease in cow population at household farms include declining labour resources in rural areas due to migration and aging of the rural population that drives the elderly people who are mostly involved in milk production, to resign from owning cattle, not having sufficient means of sustaining it. Low purchasing prices for milk are also among the factors. Budget support programs for dairy cattle breeding in 2018—2019 are considered. Proposals to improve the management of the development of the milk market, in particular, the need to develop a longNterm program of development of the dairy industry of Ukraine are substantiated. This program needs to span at least five years, which is driven by the long term of return on investment in milk cattle farming. It should provide for preferential conditions and priority right to purchase land allotments by dairy farming enterprises; maintaining a number of current budget support programs for livestock (such as offsetting the cost of bankNfinanced assets; partial reimbursement of the cost of livestock facilities; partial reimbursement of costs for stockN breeding animals, semen and embryos, subsidies for growing stock); replacement of special budgetary subsidies for keeping cows with subsidies for the volume of products sold.
Description: Досліджено сучасний стан, основні тенденції та проблеми розвитку ринку молока України. Доведено, що в Україні спостерігається внутрішній дефіцит молочної сировини: для забезпечення населення України молоком та молочними продуктами у 2019 р., згідно з "Рекомендаціями щодо здорового харчування дорослих", затверджених міністром охорони здоров'я України, потрібно було виробити мінімум 11500 тис. т молока, тоді як всіма категоріями господарств було вироблено лише 9686,9 тис. т молока. Встановлено причини зменшення обсягів виробництва молока: скорочення поголів'я корів у 2019 р. порівняно з 2013 р. на 620 тис. голів або на 25,38% та стабілізація середніх річних надоїв молока у домогосподарствах. Проаналізовано чинники, що впливають на зменшення поголів'я корів. У сільськогосподарських підприємствах головною причиною є швидка імплементація ринку землі в Україні, неповні виплати компенсацій за існуючими програмами держпідтримки у 2019 р. та чутки про їх суттєве скорочення у 2020 р. До чинників, які впливають на скорочення поголів'я корів у домогосподарствах, належать зменшення кількості трудових ресурсів у сільській місцевості внаслідок процесів міграції, "старіння— сільського населення, внаслідок чого люди літнього віку, які переважно займаються виробництвом молока, позбавляються від худоби, не маючи сил її утримувати, а також низькі закупівельні ціни на молоко. Розглянуто програми бюджетної підтримки молочного скотарства у 2018—2019 роках. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення управління розвитком ринку молока, зокрема, необхідність розробки довгострокової програми розвитку молочної галузі України, яка повинна бути розрахована не менш, ніж на п'ять років, що пов'язано з тривалим терміном окупності об'єктів молочного скотарства. В ній необхідно передбачити пільгові умови та пріоритетне право на купівлю земельних наділів сільськогосподарськими підприємствами, що займаються молочним скотарством; збереження ряду чинних програм бюджетної підтримки галузі тваринництва (компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів; часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів; часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів; дотація за молодняк); заміну спеціальних бюджетних дотацій за утримання корів дотаціями на обсяг реалізованої продукції.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5104
metadata.dc.identifier.udc: 338.439.5:005.934:637.1(477)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
improving_the.pdf221,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.