Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5041
Title: Вплив системи вирощування ремонтних телиць на їх майбутню молочну продуктивність
Other Titles: The impact of cows milk production on the intensity of their cultivation
Authors: Олешко, Валентина Петрівна
Oleshko, Valentyna
Бабенко, Олена Іванівна
Babenko, Olena
Буштрук, Марина Віталіївна
Bushtruk, Maryna
Титаренко, Ірина Василівна
Tytarenko, Iryna
Keywords: генотипові та паратипові фактори;genotypic and paratypic factors;генетичний потенціал;breed value;ремонтні телиці;remount heifers;жива маса;live weight;молочна продуктивність;milk productivity
Issue Date: 2012
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Вплив системи вирощування ремонтних телиць на їх майбутню молочну продуктивність / В. П. Олешко, О.І. Бабенко, М. В. Буштрук, І.В.Титаренко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .– Біла Церква, 2012 .– Вип. 8(98) .– С. 87-90.
Abstract: Викладено результати досліджень з визначення генотипових та паратипових факторів, які впливають на реалізацію генетичного потенціалу за надоєм корів-первісток, вивчення показників живої маси ремонтних телиць у різні вікові періоди за різних систем їх вирощування. Встановлено, що у порівнянні систем вирощування ремонтного молодняку двох племзаводів української чорно-рябої молочної породи кращою виявилася система у СТОВ «Агросвіт». Встановлено залежність високої молочної продуктивності корів від їх живої маси у період вирощування.
Description: The paper deals with the results of research on genotypic and paratypic factors influencing realization of milk genetic potential in cows, studying the indexes of remount heifers live weight in different age periods and different growing systems. It has been found out that the breeding system of "Agrosvit" JV is better than that of another breeding farm specializing in Ukrainian black spotted dairy breed. There has been defined the dependence of high milk production their live weight in growing period.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5041
metadata.dc.identifier.udc: УДК 636.22/28.082
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_systemy.pdf287,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.