Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4995
Title: Effect of protease supplementation on the performance and digestibility of broilers
Other Titles: Вплив доповнення раціонів протеазою на продуктивність та перетравність поживних речовин кормів у бройлерів
Authors: Hasnain Riaz, Muhammad
Хаснаін Ріаз, Мухамед
Iqbal, Aamir
Ікбал, Амір
Khan, Samiullah
Хан, Самюлах
Tahir, Muhammad
Тахір, Мухамед
Nazir ShahІ, Mian
Назір, Міан
Memoon, Sameeullah
Мемун, Самюлах
Karkach, Peter
Каркач, Петро Михайлович
Машкін, Юрій Олексійович
Mashkin, Yurii
Bomko, Vitalii
Бомко, Віталій Семенович
Tytariova, Olena
Титарьова, Олена Михайлівна
Tsekhmistrenko, Oksana
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Bayram, Ismail
Байрам, Ісмаіл
Kuzmenko, Oksana
Кузьменко, Оксана Анатоліївна
Keywords: Broilers;digestibility;protease;FCR;Feed intake;бройлери;засвоюваність;протеаза;коефіцієнт конверсії;споживання корму
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Effect of protease supplementation on the performance and digestibility of broilers (Вплив доповнення раціонів протеазою на продуктивність та перетравність поживних речовин кормів у бройлерів) / Muhammad Hasnain Riaz, Aamir Iqbal, Samiullah Khan and other // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2020 .- Вип. 1 (156) .- С. 15-21. doi: 10.33245/2310-9270-2020-157-1-15-21
Abstract: Premise of the study was to validate the growth promoting eff ect of protease on the performance and to explore its digestion enhancer eff ect in broiler chicks. For this purpose 4 commercial diets were divided into two types (low and high density) and were enriched with protease using a completely randomized design with 4 replicates per diet having 10 chicks each having totaled 200 poultry broiler chickens (day-old). Until 14 days, no eff ects were observed on chicks however at day 14; little variations were observed on weight gain, feed intake and FCR (feed conversion ratio) among the enzyme enriched diets. At day 28, prominent response of protease supplementation in low protein was procured. The chicks gained 10.06 and 8.0 % more weight on CFP1 than CFG1 and CFG2, respectively. Similar response in FCR was observed and was found to be 0.20 and 0.15 points better on CFP1 than on CFG1 and CFG2, respectively. However, CFP2 failed to show protease effi cacy declining the weight gain by 23.01 % while the FCR by 0.49 points as compared with CFP1. This suggested that the nature of feed ingredients in the diets is important for obtaining maximum benefi t of protease supplementation. The overall performance indicated signifi cant response to enzyme supplemented diets. Among the low protein diets CP digestibility remained unchanged but they were diff erent in sparing AME (apparent metabolizable energy) for chicks. The CFP2 spared 98.21 kcal/Kg more AME than CFP1. However, this increased AME values did not help to boost the performance and was attributed to the widening ratio between CP and AME. These results demonstrated that the overall growth response of chicks was improved on low protein diet enriched with protease. It showed higher CP digestibility and AME values than good quality diets. However, the inconsistent results observed within the two types of diets revealed that the nature of diets might have infl uenced the effi cacy of protease.
Description: Метою дослідження було підтвердити зростаючий стимулюючий вплив протеази на продуктивність та дослідити її вплив на перетравлення кормів у курчат-бройлерів. Для цього 4 промислові групи комбікормів було розділено на два типи (низької та високої щільності) та збагачено протеазою, використовуючи повністю рандомізовану конструкцію із 4-ма повторами на раціон, по 10 пташенят, кожна з яких налічувала 200 курчат-бройлерів добового віку. До 14-добового віку жодних ефектів у пташенят не спостерігали, однак на 14 добу серед раціонів, збагачених ферментами, з᾽явилися невеликі відмінності щодо збільшення ваги, споживання корму та коефіцієнта конверсії корму (FCR). На 28 добу було відмічено виразну реакцію на додавання протеази у групи з низьким вмістом білка. Пташенята набирали на 10,06 та 8,0 % більше ваги у групі CFP1, ніж CFG1 та CFG2 відповідно. Аналогічну відповідь спостерігали для коефіцієнта конверсії корму і виявили, що у групі CFP1 на 0,20 та 0,15 балів краще, ніж у CFG1 та CFG2 відповідно. Однак у групі CFP2 не виявилася ефективність протеази, знизивши приріст ваги на 23,01 %, тимчасом коефіцієнт конверсії корму – на 0,49 пункту порівняно з CFP1. Це свідчить про те, що характер кормових інгредієнтів у раціонах є важливим для отримання максимальної користі від протеазних добавок. Загальна ефективність довела значну реакцію на раціони, доповнені ферментами. Серед раціонів із низьким вмістом білків засвоюваність сирого протеїну (CP) залишалася незмінною, однак вони вирізнялися порівняно з обмінною енергією (АМЕ) для пташенят. CFP2 зекономив на 98,21 ккал/кг більше AME, ніж CFP1. Однак це підвищення значень AME не допомогло підвищити продуктивність і пояснювалося збільшенням співвідношення між CP та AME. Доведено, що загальна реакція на зростання пташенят покращувалася на раціоні з низьким вмістом білка, збагаченим протеазою. Він показав кращі показники засвоюваності CP та AME, ніж раціони хорошої якості. Однак непослідовні результати, виявлені в межах двох типів живлення, довели, що природа раціонів могла вплинути на ефективність протеази.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4995
ISSN: 2310-9289 (print)
2415-7635 (online)
metadata.dc.identifier.udc: 636.5.033.087.8:612.3
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Effect_of_protease.pdf1,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.