Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/497
Title: Вплив переривчастих режимів освітлення на продуктивні якості ремонтних молодок кросу «Ломан Нік»
Other Titles: Influencing of irregular modes of illumination on productive internals of repair cross-country race «Lomman Nick»
Authors: Каркач, Петро Михайлович
Karkach, Peter
Машкін, Юрій Олексійович
Mashkin, Yurii
Keywords: освітлення;світлова програма;яєчний крос;яйцевідтворення;жива маса;період вирощування;illumination;light program;egg cross;country race;eggsling;living mass period of growing;освещение;световая программа;яичный кросс;яйцеобразование;живая масса;период выращивания
Issue Date: 2012
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Abstract: Проведені дослідження на курочках яєчного кросу «Ломман Нік» з вивчення впливу програми освітлення із декількома періодами світла і темряви. В результаті досліджень встановлено, що використання світлової програми 3С:2Т:3С:8Т:1С:7Т відмічено тенденцію до збільшення живої маси молодок та їх органів яйцевідтворення, що сприяло більш ранньому початку продуктивного періоду. Проведенные исследования на курочках яичного кросса «Ломман Ник» по изучения влияния программы освещения с несколькими периодами света и темноты. В результате исследований установлено, что использование световой программы 3С:2Т:3С:8Т:1С:7Т отмечена тенденция к увеличению живой массы молодок и их органов яйцеобразования, что способствовало более раннему началу производительного периода. Conducted researches on the hens of egg cross-country race «Loman Nik» from the study of influencing of the program of illumination with a few periods of light and darkness. It is set as a result of researches, that the use of the light program of 3Ñ:2Ò:3Ñ:8Ò:1Ñ:7Ò a tendency is marked to the increase of living mass and their organs of eggsling, that was instrumental in more early beginning of productive period.
Description: Каркач П.М. Вплив переривчастих режимів освітлення на продуктивні якості ремонтних молодок кросу «Ломан Нік»/ П.М. Каркач, Ю.О.Машкін// Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць. – Біла Церква: БНАУ. – 2012.– Вип.8. – С.100 – 103.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/497
metadata.dc.identifier.udc: УДК 636.5.083:621
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_pereryvcha.pdf531,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.