Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4829
Title: Використання інтенсифікаційних заходів на ставах ДП «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб»
Other Titles: Use of intensification measures at the ponds of the State Enterprise «Irkliivsky nursery of herbivorous fish»
Authors: Шевченко, Віталій Віталійович
Shevchenko, Vitalii
Торовик, Юрій Сергійович
Torovyk, Yurii
Хом’як, Олександр Андрійович
Khomiak, Oleksandr
Keywords: кормова база;стави;меліорація;короп;амур;толстолобик;fodder base;ponds;land reclamation;carp;grass carp;silver carp
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Шевченко В.В. Використання інтенсифікаційних заходів на ставах ДП «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб» / В.В. Шевченко, Ю.С. Торовик, О.А. Хом’як // Екологізація виробництва та охорони природи як основа збалансованого розвитку: тези міжнародної науково-практичної конференції магістрантів (21 листопада 2019 року). – Біла Церква: БНАУ, 2019. – С. 69–70.
Abstract: Базою для покращення рівня природної рибопродуктивності є вирощування різних видів риби в межах водного дзеркала. На ставах даного підприємства застосовується спільне утримання рослиноїдних риб (білого товстолобика та білого амура) і коропа.
Description: The basis for improving the level of natural fish productivity is the cultivation of different species of fish within the water mirror. The ponds of this enterprise use the joint content of herbivorous fish (silver carp and grass carp) and carp.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4829
metadata.dc.identifier.udc: 639.31
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannia_intensyfikatsiinykh.pdf358,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.