Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4822
Title: Efficiency of premixes with Bioplex® microelements in the diets of Holstein cattle
Other Titles: Ефективність використання преміксів з мікроелементами Bioplex у раціонах корів голштинської породи
Authors: Horchanok, Anna
Горчанок, Анна Володимирівна
Kuzmenko, Oksana
Кузьменко, Оксана Анатоліївна
Lytvyshchenko, Lyudmyla
Литвищенко, Людмила Олександрівна
Lieshchova, Maryna
Ліщова, Марина Олексіївна
Prysiazhniuk, Nataliia
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Bevz, Olga
Бевз, Ольга Сергіївна
Slobodeniuk, Oksana
Слободенюк, Оксана Іванівна
Keywords: organic microelements Bioplex Mn;bioplex Cu and Bioplex Zn;milk productivity;milk quality indicators;органічні мікроелементи Biopleх Мn;Bioplex Cu і Bioplex Zn;молочна продуктивність;показники якості молока
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет
Citation: Efficiency of premixes with Bioplex® microelements in the diets of Holstein cattle / А. Horchanok, O. Kuzmenko, L. Lytvyshchenko and other // Ukrainian Journal of Ecology .- 2020 .- № 10(2) .- Р. 289-293. doi: 10.15421/2020_99
Abstract: The feeds grown in the research farm in the Steppe of Ukraine have the composition with a low concentration of vital microelements. Cuprum content in alfalfa haylage harvested in different years ranged from 1.66 to 3.11 mg/kg; in silage it was 0.70-1.17 mg/kg; in hay it was 6.71-11.01 mg/kg, and in semi-sugar beets the cuprum content was 1.17-2.04 mg/kg. In regards to concentrated feeds, the least Cuprum content was registered in corn grain and was 2.26-3.93 mg/kg. The insignificant cuprum amount was reported for the barley and pea grain: 3.93-7.41 and 2.83-5.50 mg/kg, respectively, while the most abundant amount was in sunflower meal - about of 18.64–29.33 mg/kg. The article presents the results of effect of organic minerals Bioplex Mn, Bioplex Cu and Bioplex Zn on milk productivity and quality of Holstein cattle in the Steppe Zone of Ukraine. Replacement of Mn sulphate with Bioplex Mn increased the productivity of Holstein cows by 8.52%, replacement of Cu increased the productivity by 5.72%, and replacement of Zn with Bioplex Mn increased the productivity by 11.08%. During cumulative effect of Bioplex Mn, Cu and Zn in the diets of cows demonstrated the best results in productivity; this was by 19.30% more compared with the control group. We also found that the chemical composition of milk did not differ from the control by density, content of protein, lactose and ash. The fat content in the milk of cows in the experimental groups increased by 0.05-0.13%, the number of somatic cells was also decreased.
Description: Встановлено, що вміст мікроелементів у кормах, які вирощуються в дослідному господарстві Степу України мають низьку концентрацію життєво необхідних мікроелементів. В сінажі люцерновому заготовленому в різні роки вміст Купруму коливався у межах 1,66–3,11 мг/кг; силосі – 0,70–1,17; сіні – 6,71–11,01 мг/кг, у буряках напівцукрових – 1,17–2,04 мг/кг. Щодо концентрованих кормів, то найменше Купруму у зерні кукурудзи –2,26–3,93 мг/кг, дещо більше в зерні ячменю і гороху, відповідно: 3,93–7,41 і 2,83–5,50 мг/кг, найбільше у шроті соняшниковому – 18,64–29,33 мг/кг. В статті викладені результати науково-господарського досліду з вивчення впливу мінералів органічної форми Bioplex Мn, Bioplex Cu і Bioplex Zn, а також в комплексі Bioplex Мn, Cu і Zn на молочну продуктивність, якість молока корів голштинської породи у Степовій зоні України. Також вивчено мінеральний склад кормів, які згодовували тваринам протягом досліду. Заміна сульфату Мn на Bioplex Мn сприяла підвищенню продуктивності корів голштинської породи на 8,52 %, відповідно Cu – 5,72 %, Zn – 11,08 %. Найкращі результати продуктивності були отримані при одночасному включені в раціони корів 5-ї дослідної групи комплексу Bioplex Мn, Cu і Zn – на 19,30 % більше, в порівнянні з контрольною групою. Встановлено, що хімічний склад молока за густиною, вмістом білка, лактози та золою практично не відрізнялися від контролю. У молоці корів дослідних груп підвищувався вміст жиру на 0,05–0,13 %, а також вірогідно (р≤0,01) зменшилась кількість соматичних клітин.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4822
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.087.72
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efficiency_of_premixes.pdf287,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.