Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/416
Title: Використання селекційно-генетичних параметрів за відбору в лініях молочної худоби
Other Titles: Using of plant-breeding-genetic parameters for a selection in the lines of dairy cattle
Authors: Ставецька, Руслана Володимирівна
Stavetska, Ruslana
Keywords: молочна худоба;бугаї-плідники;племінна цінність;покоління;dairy cattle;bulls;pedigree value;generation;молочный скот;быки-производители
Issue Date: 2010
Publisher: Білоцерківський НАУ
Abstract: Встановлені міжлінійні відмінності величини племінної цінності бугаїв-плідників молочного напрямку продуктивності залежно від віддаленості від родоначальника лінії. За результатами дисперсійного аналізу виявлений достовірний вплив лінійної належності на величину племінної цінності бугаїв-плідників (η 2 х = 1,9–24,4). Врахування міжлінійних особливостей селекційно-генетичних параметрів дасть змогу підвищити ефективність процесу відбору в популяціях молочної худоби. The differences between pedigree value of bulls in lines of dairy cattle depending on a remoteness from a founder is set. On results the analysis of variance reliable influence of linear belonging is exposed on the size of pedigree value of bulls (η2 х=1,9–24,4). The account of lines features of plant-breeding-genetic parameters will be given by possibility to promote efficiency of process of selection in dairy cattle. Установлены межлинейные отличия величины племенной ценности быков-производителей молочного направления продуктивности в зависимости от отдаленности от родоначальника. По результатам дисперсионного анализа выявлено достоверное влияние линейной принадлежности на величину племенной ценности быков-производителей (η2 х=1,9–24,4). Учёт межлинейных особенностей селекционно-генетических параметров даст возможность повысить эффективность процесса отбора в популяциях молочного скота.
Description: Ставецька Р.В. Використання селекційно-генетичних параметрів за відбору в лініях молочної худоби/ Р.В. Ставецька //Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць. – Біла Церква: БНАУ, 2010. – Вип. 2 (70). – С.39–47
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/416
metadata.dc.identifier.udc: УДК 636.22/28.082
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannia_ se.pdf558,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.