Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4153
Title: Динаміка молочної продуктивністі корів в умовах інтенсивної технології
Other Titles: Dynamics of dairy productivity of cows in the conditions of intensive technology
Authors: Косіор, Леся Тарасівна
Kosior, Lesia
Keywords: молочна продуктивність корів;родильне відділення;загальне дійне стадо;dairy productivity of cows;maternity ward;total valid flock
Issue Date: 2015
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Косіор Л.Т. Динаміка молочної продуктивністі корів в умовах інтенсивної технології / Л.Т. Косіор // Проблеми годівлі тварин в умовах високоінтенсивних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження видатного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора Каравашенка Володимира Федоровича 25–26 вересня 2015 року .– Біла Церква, 2015. – С.37-38..
Abstract: Вивчено зміни молочної продуктивності корів за переведення їх з родильного відділення в загальне дійне стадо залежно від рівня удою.Встановлено, що в умовах безприв’язного утримання і доїння в спеціалізованих доїльних залах необхідно застосовувати ідентичні умови для тварин як у родильному відділенні, такі в основному стаді.
Description: Changes in dairy productivity of cows for transfer from the maternity ward to the total active flock depending on the level of milking were studied. It has been established that in the conditions of unrestrained keeping and milking in specialized milking parlors, it is necessary to apply the same animal conditions as in the maternity ward, such as in the main herd.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4153
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.034.003.13
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dinamika_molochnoi.pdf314,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.