Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4112
Title: Вплив випоювання замінників незбираного молока на ріст і розвиток телят
Other Titles: Influence of feeding of whole milk substitutes on growth and development of calves
Authors: Ластовська, Ірина Олександрівна
Lastovska, Iryna
Луценко, Марія Михайлівна
Lutsenko, Mariia
Keywords: випоювання телят;замінники незбираного молока;ріст;розвиток;feeding calves;substitutes for whole milk;growth
Issue Date: 2015
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Ластовська І.О. Вплив випоювання замінників незбираного молока на ріст і розвиток телят / І.О.Ластовська. М. М. Луценко // Проблеми годівлі тварин в умовах високоінтенсивних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження видатного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора Каравашенка Володимира Федоровича, м. Біла Церква, 25–26 вересня 2015 року. – Біла Церква, 2015. – С. 39-41.
Abstract: Встановлено, що використання замінників незбираного молока при вирощуванні бичків на м'ясо забезпечує їх інтенсивний ріст і розвиток.
Description: It is established that the use of substitutes for whole milk in the cultivation of steers for meat provides for their intensive growth and development.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4112
metadata.dc.identifier.udc: 632.2.084.1:637.18
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vpliv_vipojuvannia.pdf328,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.