Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3873
Title: Digestibility of feed nutrients, nutrient excretion and nutrient retention in broilers under consumption of combined feed with sulfate and zinc-mixed ligand complex
Other Titles: Перетравність поживних речовин кормів і баланс хімічних елементів у курчат-бройлерів за споживання комбікормів із сульфатом і змішанолігандним коплексом цинку
Authors: Redka, Alla
Редька, Алла Іванівна
Bomko, Vitalii
Бомко, Віталій Семенович
Slomchynskyi, Mykhailo
Сломчинський, Михайло Миколайович
Cherniavskyi, Oleksandr
Чернявський, Олександр Олександрович
Babenko, Serhii
Бабенко, Сергій Петрович
Keywords: курчата-бройлери;broiler chickens;перетравність поживних речовин;nutrients digestibility;баланс азоту;Nitrogen balance;баланс кальцію;Calcium balance;баланс фосфору;Phosphorus balance;баланс цинку;Zinc balance;змішанолігандний комплекс цинку;Zinc-mixed ligand complex;сульфат цинку;Zinc sulfate
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Citation: Digestibility of feed nutrients, nutrient excretion and nutrient retention in broilers under consumption of combined feed with sulfate and zinc-mixed ligand complex / A.Redka, V.Bomko, M.Slomchynskyi and other // Ukrainian Journal of Ecology .- 2019.- №9(3) .- Р. 156-161.
Abstract: Digestibility of the feed nutrients and the chemical elements balance in broiler chickens were studied under use of mixed feed with sulfate and Zink-mixed ligand complex in the physiological experiment that was conducted in the vivarium of the Bila Tserkva National Agrarian University. A tendency to increase the level of feed nutrients digestibility in the experimental groups of broiler chickens consuming mixed fodders with Zinc-mixed ligand complex was revealed in the conducted experiment. The nutrients digestibility indices were the highest in the chickens of the experimental group 3 where Zink-mixed ligand complex was added to the mixed feed. 45, 37.5 and 30 g of the element was added per 1 ton of mixed feed, respectively, for the growing period of 5-21, 22-35 and 36-42 days. The protein digestibility in this group was 89.2, fat - 82.5, fiber - 12.9 and Nitrogen free extractive substances (NFES) - 83.8%. The lowest digestibility indices of the nutrients were in the control group chickens, which, depending on the age, consumed feeds added with Zinc sulfate at doses corresponding to the introduction of 60, 50, and 40 g of the element per 1 ton of feed - 60.8, 80.2, 11.27, and 82.2%, respectively. Indicators of Nitrogen, Calcium, Phosphorus, and Zinc deposits in the body were also higher in the chicks of the experimental group 3 consuming the feed with Zink-mixed ligand complex. Feeding the birds with Zinc-mixed ligand complex as a component of mixed feed, in comparison with sulfate, improves the nutrients digestibility and increases the amount of chemical elements deposited in the body, which makes it possible to reduce the dose of the additive.
Description: У фізіологічному досліді, який було проведено у приміщенні віварію Білоцерківського національного аграрного університету, вивчено перетравність поживних речовин кормів і баланс хімічних елементів у курчат-бройлерів за використання комбікормів із сульфатом і змішанолігандним комплексу Цинку. У приміщенні для утримання птиці контрольної і дослідних груп умови і показники мікроклімату були ідентичними і відповідали прийнятим гігієнічним нормативам. Встановлено тенденцію до збільшення рівня перетравності поживних речовин кормів у курчат-бройлерів дослідних груп, які споживали комбікорми із змішанолігандним комплексом Цинку. Найвищими вони були у птиці 3-ї групи, до комбікормів яких додавали змішанолігандний комплекс Цинку у дозах, залежно від періоду вирощування 5–21, 22–35 і 36–42 діб, що відповідали введенню на 1 т комбікорму 45, 37,5 і 30 г елемента. Перетравність протеїну у цій групі була на рівні 89,2, жиру – 82,5, клітковини – 12,9 і БЕР – 83,8 %. Найнижчими показники перетравності поживних речовин були у птиці контрольної групи, яка, залежно від віку, споживала комбікорми з додаванням сульфату Цинку у дозах, що відповідали введенню на 1 т комбікорму 60, 50 і 40 г елемента – відповідно 86,8, 80,2, 11,27, і 82,2 %. Показники відкладення у тілі Нітрогену, Кальцію, Фосфору і Цинку також були кращими у курчат третьої дослідної групи, які споживали комбікорми із додаванням змішанолігандного комплексу Цинку. Споживання птицею комбікормів із змішанолігандним комплексом Цинку, в порівнянні з сульфатом, покращує перетравність поживних речовин і збільшує кількість відкладених у тілі хімічних елементів, що дає змогу зменшити дозу добавки.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3873
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.52/58.087.72:612.3
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
digest_Redka.pdf148,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.