Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3702
Title: Несучість курей залежно від типу вітчизнянихх кліткових батарей
Other Titles: Hens layability depending on the type of domestic batteries
Authors: Бесулін, Віктор Іванович
Besulin, Viktor
Гордієнко, Василь Михайлович
Gordienko, Vasily
Фоменко, Світлана Григорівна
Fomenko, Svitlana
Кузьменко, Петро Іванович
Kuzmenko, Peter
Очман, Юлія Миколаївна
Ochman, Yulia
Радзіховська, Юлія Анатоліївна
Radzikhovska, Yulia
Ратушна, Ірина Анатоліївна
Ratushna, Iryna
Садівська, Валентина Сергіївна
Sadivska, Valentuna
Keywords: батареї кліткові;збереженість;інтенсивність несучості;несучість;кури яєчних кросів;якість яєць;cage batteries;liveability;layability intensivity;layability;egg cross hens;eggs quality
Issue Date: 2010
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Несучість курей залежно від типу вітчизнянихх кліткових батарей / В.І.Бесулін, В.М.Гордієнко, С.Г.Фоменко та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2010 .- Вип. 4(77) .- С. 5-9.
Abstract: Наводяться результати спостережень про те, що кліткові батареї конструкції ТОВ “ВО Техна” для утримання промислових курей-несучок створюють сприятливі умови для тривалого (20,5 місяців  для кліток типу ТБК-А та 23 місяці  для кліток типу ТБК-Е) використання птиці. З’ясовано, що за утримання курей у п’ятиярусних кліткових батареях типу ТБК-Е на 4 % збільшується збереженість (75,4 проти 71,4 %), на 11,35  несучість (530,9 проти 477,2 яєць) та на 1,4–11,57 % покращується товарна якість харчових яєць.
Description: The paper deals with the results of examining the cage constructions of VO Tekhna Ltd for industrial layers. The cages are suitable for longitude (20,5 months for TBK-A type and 23 months for TBK-E types) poultry use. It has been found out that keeping the poultry in five- layer cage batteries of TBK-E type gives 4% increase in liveability (75,4 versus 71,4%) 11,35 in liveability (530,9 versus 477,2 eggs) and 1,4–11,57 % in eggs quality.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3702
metadata.dc.identifier.udc: 636.52/58.083.088
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesuchist_kurei.pdf516,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.