Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3441
Title: Відтворна здатність корів різних генотипів української червоно-рябої молочної породи
Other Titles: Reproductive ability of cows of different genotypes of Ukrainian red and white dairy breed
Authors: Хом’як, Олександр Андрійович
Khomiak, Oleksandr
Keywords: відтворна здатність;генотип;порода;лактація;сервіс-період;міжотельний період;reproducibility;genotype;breed;lactation;service period;intermittent period
Issue Date: Feb-2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Хом’як О.А. Відтворна здатність корів різних генотипів української червоно-рябої молочної породи / О.А. Хом’як // Проблеми годівлі тварин в умовах високоінтенсивних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва: матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 80-річчю від дня народження доктора с.-г. наук, професора Леоніда Сидоровича Дяченка 1–2 лютого 2019 року .- Біла Церква: БНАУ, 2019. – С. 95–96.
Abstract: Зі зростанням частки спадковості голштинської породи у генотипі тварин спостерігається поступове збільшення тривалості сервіс-періоду, лактації, міжотельного періоду та зниження коефіцієнта відтворної здатності (КВЗ) від 0,97 до 0,93.
Description: With increasing proportion of Holstein breed in the genotype of animals, there is a gradual increase in the duration of the service period, lactation, intermittent period and a decrease in the coefficient of reproductive capacity from 0,97 to 0,93.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3441
metadata.dc.identifier.udc: 636.22/28.082.26
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vidtvorna_zdatnist.pdf251,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.