Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3184
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПолупан, Юрій Павлович-
dc.contributor.authorPolup, Yuriy-
dc.contributor.authorОлешко, Валентина Петрівна-
dc.contributor.authorOleshko, Valentyna-
dc.date.accessioned2019-12-16T08:17:22Z-
dc.date.available2019-12-16T08:17:22Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationПолупан Ю. П. Морфологічні особливості вим’я корів молочних порід та їх зв’язок з надоєм / Ю. П. Полупан, В. П. Олешко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. - 2015. - Вип. 2. - С. 21-27.uk_UA
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3184-
dc.descriptionDifferences between breeds, degree of genetic determination and level of correlative variability with milk yield and morphological traits of udder and teats were investigated in 52 first-calf heifers of "Agrosvit" breeding farm and 32 ones of Schorsa breeding farm, Kyiv region. Significant difference among the Ukrainian Black-and White Dairy animals with high level of Holsteininheritance and the Holstein purebred same age animals by some measurements and udder indices hasn’t been found. Heritability of some morphological traits of udder (father's influence strength) varied from 3.0 to 73.1%, and influence of linear belonging was 0.5-25.9%. The found correlative variability patterns with milk yield demonstrate the most predictive value of measurements of width (r = 49.9-50.1%), circumference (30.5-34.4%) and length (22.6-39.8%) udder, length (14.0-32.7%) and distance (20.4-41.3%) between the front teats and indices of conditional (11.7-39.6%) and relative (34.5-42. 0%) sizes of udder.uk_UA
dc.description.abstractМіжпорідні відмінності, ступінь генетичної детермінації та рівень співвідносної мінливості з надоєм морфологічних ознак вим’я і дійок досліджено на 52 коровах первістках племзаводу “Агрос- віт” і 32 – ім. Щорса Київської області. Істотної різниці між висококровними тваринами української чорно-рябої молочної породи та чистопорідними голштинськими ровесницями за окремими промі- рами та індексами вим’я не встановлено. Успадковуваність окремих морфологічних ознак вим’я (сила впливу батька) коливається у межах від 3,0 до 73,1%, а вплив лінійної належності – 0,5-25,9%. Встановлені закономірності співвідносної мінливості з надоєм засвідчують найбільшу прогностич- ну цінність промірів ширини (r = 49,9-50,1%), обхвату (30,5-34,4%) і довжини (22,6-39,8%) вим’я, дов- жини (14,0-32,7%) і відстані (20,4-41,3%) між передніми дійками та індексів умовної (11,7-39,6%) і від- носної (34,5-42,0%) величини вим’я.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСумський національний аграрний університетuk_UA
dc.subjectкороваuk_UA
dc.subjectcowuk_UA
dc.subjectмолочна породаuk_UA
dc.subjectdairy breeduk_UA
dc.subjectморфологія вим’яuk_UA
dc.subjectudder morphologyuk_UA
dc.subjectуспадковуваністьuk_UA
dc.subjectheritabilityuk_UA
dc.subjectспіввідносна мінливістьuk_UA
dc.subjectcorrelative variabilityuk_UA
dc.titleМорфологічні особливості вим’я корів молочних порід та їх зв’язок з надоємuk_UA
dc.title.alternativeMorphological features of cow’s udder of dairy breeds and their relationship with milk yielduk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.identifier.udcУДК 636.2.034/.082.22uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morfolohichni.pdfМорфологічні особливості вим’я корів молочних порід та їх зв’язок з надоєм1,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.