Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3129
Title: Холодноводне рибництво
Other Titles: Cold-water fisheries
Authors: Гриневич, Наталія Євгеніївна
Grynevych, Nataliia
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prysiazhniuk, Nataliia
Хом’як, Олександр Андрійович
Khomiak, Oleksandr
Михальський, Олег Ральфович
Mikhalskii, Oleg
Keywords: самостійна робота;водні біоресурси;лососеві;вода;холодноводне рибництво;independent work;aquatic bioresources;salmon;water;cold-water fish farming
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Холодноводне рибництво: Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів екологічного факультету зі спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” / Н.Є. Гриневич, Н.М. Присяжнюк, О.А. Хом’як, О.Р. Михальський. – Біла Церква, 2019. – 14 с.
Abstract: Вироблення фахових та дослідницьких вмінь і навичків щодо застосування науково-методичних принципів та технологій у холодноводному рибництві з можливістю стійкого використання як поверхневих так і підземних вод, що придатні для відтворення цінних видів риб.
Description: Developing professional and research skills and knowledge regarding the application of scientific-methodological principles and technologies in cold-water fisheries with the possibility of sustainable use of both surface and groundwater, suitable for reproduction of valuable species of fish.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3129
metadata.dc.identifier.udc: 639.3/.6
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kholodnovodne_rybnytstvo.pdf508,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.