Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2987
Title: Adaptation to endurance load in youths
Other Titles: Адаптація до навантаження на витривалість у юнаків
Authors: Korobeynikov, Georgiy
Коробейніков, Георгій Валерійович
Glazyrin, Ivan
Глазирін, Іван Дмитрович
Potop, Vladimir
Потоп, Володимир
Archipenko, Volodymir
Архипенко, Володимир Олексійович
Glazyrina, Valentina
Глазиріна, Валентина Михайлівна
Dudnyk, Oleksandr
Дудник, Олександр Кирилович
Korobeynikova, Lesia
Коробейнікова, Леся Григорівна
Dakal, Nataliia
Дакал, Наталія Адамівна
Keywords: adaptation;youths;endurance load;morpho-functional development;адаптація;юнаки;навантаження на витривалість;морфо-функціональний розвиток
Issue Date: 2019
Publisher: Editura Universitatea din Pitesti
Citation: Adaptation to endurance load in youths / G. Korobeynikov, I. Glazyrin, V. Potop at end. // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. - Vol 19, issue 3. - Art 149. – P. 1035 – 1040. - DOI:10.7752/jpes.2019.s3149
Abstract: Purpose: the study of peculiarities of adaptation to endurance load in youths 15-17. Material: Material: 90 youths age 15-17 were examined. All of persons divided into three age groups: 15 age (30 youths), 16 age (30 youths), 17 age (30 youths). All of youths were separated on three groups by morphological development. The first group related with Accelerated of Physical Development (APD). The second group associated with Moderate Physical Development (MPD). The third group corresponded with Retarded Physical Development (RPD). The Cooper’s 12-minute test, used a 15-minute run of fixed distance covered during this interval of time were used. Results: The complex evaluation of tempos of morpho-functional adaptation of organism in youths was studied. In results of this data the programs of the training of the main physical abilities were elaborated. As a result of this work were differentiated the separated the groups of youth on different types. Individual typological peculiarities of the physical development, puberty, the type of physique, the activity of the respiratory and cardiovascular systems of youths were studied. The individual indicants of the body exertions were identified; the ways of training of main motional abilities by the successions of exercise and their relation to the endurance development were clarified. Conclusions: The streaming of the15-17 youths into several groups according to the rate of development shows the differences not only in the morphofunctional indicants, but also in the reaction of the organism to the single-action exertions and adaptation for them in the exercise system. As a result, it increases the effectiveness of the process of the physical preparedness. The selection of the physical exertions, that are relevant to according the peculiarities of age groups leads to improve of adaptation process to physical load. It result in growth of the efficiency and specified the sensitive periods of the development of endurance in youths.
Description: У статті було вивчено особливості адаптації до навантаження на витривалість у юнаків 15-17 років. Матеріал: Було обстежено 90 юнаків віком 15-17 років. Усі особи поділяються на три вікові групи: 15 вікових (30 молодих), 16 вікових (30 молодих), 17 вікових (30 молодих). Усі молоді люди були розділені на три групи за морфологічним розвитком. Перша група пов'язана з прискореним фізичним розвитком (APD). Друга група, пов’язана з помірним фізичним розвитком (MPD). Третя група відповідала затримці фізичного розвитку (RPD). Для 12-хвилинного тесту Купера було використано 15-хвилинний пробіг фіксованої відстані, пройденого за цей проміжок часу. Результати: Вивчено комплексну оцінку темпів морфо-функціональної адаптації організму у молоді. За результатами цих даних були розроблені програми навчання основних фізичних здібностей. В результаті цієї роботи були диференційовані відокремлені групи молоді за різними типами. Вивчено індивідуальні типологічні особливості фізичного розвитку, статевого дозрівання, тип статури, діяльність органів дихання та серцево-судинної системи юнаків. Були визначені окремі ознаки фізичних навантажень; з'ясовані способи тренування основних рухових здібностей за послідовностями вправ та їх відношення до розвитку витривалості. Висновки: Потік 15-17 юнаків у декілька груп за темпами розвитку показує відмінності не лише в морфофункціональних показниках, а й у реакції організму на одноразові вправи та адаптацію їх до системи вправ. . В результаті це підвищує ефективність процесу фізичної підготовленості. Підбір фізичних навантажень, що відповідають особливостям вікових груп, призводить до вдосконалення процесу адаптації до фізичного навантаження. Це призвело до підвищення ефективності та визначило чутливі періоди розвитку витривалості у молоді.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2987
ISSN: 2247-8051; 2247-806X
metadata.dc.identifier.udc: 796.072.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adaptation_to_endurance.pdf167,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.