Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2719
Title: Agriculture of Ukraine: state and development prospects
Other Titles: Сільське господарство України : стан і перспективи розвитку
Authors: Sokolska, Tetyana
Сокольська, Тетяна Вікторівна
Keywords: agriculture;сільське господарство;development prospects;перспективи розвитку;economic growth;економічний ріст;disparity;диспаритет;the state regulation;державне регулювання;agrarian education and science;аграрна освіта та наука
Issue Date: 2014
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Sokolska T. V. Agriculture of Ukraine: state and development prospects / T. V. Sokolska // Економіка та управління АПК: зб. наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2014. - Вип. 2 (115). - С.122-127.
Description: У статті представлено стан та проблеми розвитку агропродовольчого виробництва в Україні. Досліджено основні чинники, що блокують економічний розвиток агросфери, зокрема: диспропорції між окремими галузями АПК, недостатня забезпеченість фінансовими ресурсами, низький рівень технічного та технологічного оснащення, значний обсяг імпорту продовольства, скорочення частки державної підтримки тощо. Обґрунтовані основні напрями державного регулювання аграрного виробництва в частині фінансової підтримки виробників через механізм здешевлення кредитів, виплати дотацій, що сприятиме підвищенню окупності витрат та прибутковості. Особливий акцент зроблено на розвиток аграрної освіти і науки.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2719
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
agriculture_ of_ Ukraine.pdf277,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.