Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2683
Title: Проблеми організації системи збуту продукції в період становлення зернового ринку України наприкінці XVIII – першої половини ХІХ ст.
Other Titles: Problems of organization of sales in the period of the grain market of Ukraine at the end of the XVIII - the first half of the nineteenth century
Authors: Земський, Юрій Сергійович
Zemsky, Yuriy
Свиноус, Іван Вікторович
Svynous, Ivan
Карпенко, Анатолій Миколайович
Karpenko, Anatolii
Keywords: зерноторгівля;zernotorhivlya;інфраструктура;infrastructure;збут;marketing;логістичне забезпечення;logistics software
Issue Date: 2013
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Земський Ю.С. Проблеми організації системи збуту продукції в період становлення зернового ринку України наприкінці XVIII – першої половини ХІХ ст. / Ю.С. Земський, І.В. Свиноус, А.М. Карпенко // Економіка та управління ПАК: зб. наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2013. - Вип.10(102). - С. 42- 47.
Abstract: У статті здійснено історико-економічний аналіз особливостей зерноторгівлі в умовах формування ринкових відносин наприкінці XVIII – першої половини ХІХ ст. Особлива увага приділяється розвитку збутової інфраструктури ринку зерна в Україні. Відстежуються важливі причинно-наслідкові зв’язки поміж політичними та економічними процесами, що відбувалися в Україні впродовж зазначеного періоду, а також наголошено, що у російській імперській дійсності завжди чітко можна відстежити детермінізм успіхів виробництва та торгівлі з політичною кон’юнктурою.
Description: Done historical and economic analysis zernotorhivli features in the formation of market relations in the late XVIII - early XIX centuries. Particular attention is paid to the development of marketing infrastructure of the grain market in Ukraine.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2683
metadata.dc.identifier.udc: 631.115.11.004.14:005
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
problemy_organizaciyi.pdf223,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.