Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2369
Title: Assessment of human psychophysiological responses to intense exercise: a survey of Greco-Roman wrestlers and unqualified competitors
Other Titles: Оцінка психофізіологічних реакцій людини на інтенсивні вправи: опитування греко-римських борців і некваліфікованих конкурентів
Authors: Dudnyk, Oleksandr
Дудник, Олександр Кирилович
Yarmak, Olena
Ярмак, Олена Миколаївна
Dotsyuk, Lidiia
Доцюк, Лідія Георгіївна
Mykhaylyshyn, Galyna
Михайлишин, Галина Йосипівна
Zoriy, Yaroslav
Зорій, Ярослав Богданович
Moseychuk, Jurii
Мосейчук, Юрій Юрійович
Keywords: psychophysiological response;intense exercise;adaptation;Greco-Roman wrestlers;unqualified competitors;психофізіологічна реакція;інтенсивні вправи;адаптація,;греко-римські борці;некваліфіковані конкуренти
Issue Date: 2017
Publisher: Editura Universitatea din Pitesti
Citation: Assessment of human psychophysiological responses to intense exercise: a survey of Greco-Roman wrestlers and unqualified competitors / Oleksandr Dudnyk , Olena Yarmak , Lidiia Dotsyuk , Galyna Mykhaylyshyn , Yaroslav Zoriy , Jurii Moseychuk // Journal of Physical Education and Sport, Volume 17, 31 October 2017, Номер статьи 212, Pages 2089-2096. DOI:10.7752/jpes.2017.s4212
Abstract: The concepts of stimulus-response specificity and individual response stereotypy confirm the importance of viewing psychophysiological stimuli as a reflection of numerous interacting organ systems (e.g., motor, cardiovascular and skeletal-muscular systems). The objective of this paper is to capture recent, detailed insights into the psychophysiological states experienced by athletes and highlight the present knowledge of reflective heart rate responses to orthostatic load which is of crucial importance to our understanding of human normal muscle function. It is proved that in the dynamics of adaptation to intense exercise there is an improvement in a human’s visual perceptual processing capacity. Simultaneously, there is evidence that the information processing speed increases while adapting to intense exercise and results in the tension of heart rate regulatory mechanisms. The research has shown that athletes with different cognitive processing abilities need different time for certain mental operations. From an information-processing perspective, motor behaviors consist of encoding relevant environmental cues through the utilization of attentional strategies, processing the information through an ongoing interaction between working memory and long-term memory, making an action-related decision; consequently athletes’ with low cognitive processing abilities might reduce their performance. Thus, athletes need to engage in correct training programs which include sports specific exercises in order to achieve and maximize their sporting excellence.
Description: Поняття специфічності стимулу-реакції та стереотипної індивідуальної відповіді підтверджують важливість перегляду психофізіологічних стимулів як відображення численних взаємодіючих систем органів (наприклад, моторних, серцево-судинної та кістково-м'язової систем). Метою даного документу є залучення останніх детальних досліджень психофізіологічних станів, з якими стикаються спортсмени, і висвітлюють сучасні знання рефлексивного ЧСС відповіді на ортостатичні навантаження, що має вирішальне значення для м'язові функції нормальної людини. Доведено, що в динаміці адаптації до інтенсивних фізичних навантажень спостерігаються поліпшення, здатність людини до зорового сприйняття людини. Одночасно є докази того, що обробка інформації швидкості збільшується при адаптації до інтенсивних вправ і призводить до напруженості механізмів регуляції серцевого ритму. Дослідження показало, що спортсмени з різними здібностями когнітивної обробки потребують певного часу психічних операцій. З точки зору обробки інформації, поведінка спортсменів складається з відповідного кодування екологічних сигналів через використання стратегій уваги, обробку інформації через постійну взаємодію між робочою пам'яттю та довготривалою пам'яттю, прийняття рішення, пов'язаного з діяльністю; тому спортсмени з низькими когнітивними здібностями обробки можуть зменшити їхню продуктивність. Таким чином, спортсменам необхідно займатися правильними навчальними програмами, які включають спортивні спеціальні вправи для досягнення і максимізувати своєї спортивної майстерності.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2369
ISSN: 2247-8051
2247-806X
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Assessment_of_human.pdf243,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.