Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2307
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХмельова, Олена Володимирівна-
dc.contributor.authorKhmeliova, Olena-
dc.contributor.authorСтавецька, Руслана Володимирівна-
dc.contributor.authorStavetska, Ruslana-
dc.date.accessioned2019-06-26T06:20:53Z-
dc.date.available2019-06-26T06:20:53Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationХмельова О.В. Ефективність використання свиней породи п’єтрен за чистопородного розведення і схрещування / О.В.Хмельова, Р.В.Ставецька // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2018 .- № 2(145) .- С.38-45. doi: 10.33245/2310-9289-2018-145-2-38-45uk_UA
dc.identifier.issn2310-9289-
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2307-
dc.descriptionThe article highlights the problem of finding optimal variants of breeding process in a herd of pigs at purebred and crossbred selection. For this purpose, the control and two experimental groups were formed: ♀ Pietrain × ♂ Pietrain (control), ♀ (Pietrain × Large White) × ♂ Large White (first experimental group), ♀ (Pietrain × Durok) × ♂ Pitren (second experimental group). The analysis of the animals performance in these groups was carried out in 40, 30 and 35 parities, respectively. The research was conducted on the basis of PE «Maglevovany M.I.» in the Donetsk region. It has been established that the higher level of reproductive characteristics have sows of first experimental group, which have heredity of Large White breed, this breed is traditionally considered as a maternal form in cross-breeding schemes. For instance, their litter size at birth is higher than the same indicator in the control and second experimental group (plus 0,5, P<0,001) and 0,6 piglets); by the litter size at 2 months (plus 1,6, P<0,001) and 0,4 piglets). The highest piglet survival at the age of 2 months was in the litters, whose ancestor were boars of Pietrain breed (second experimental group) − plus 3,6 and 2,3 %, respectively, compered to purebred piglets of Pietrain breed and the first experimental group. However, the average piglet weight of sows of second experimental group both at 28 days and at 2 months are equal to the average piglet weight of the same age of the first experimental group. The piglets, which are descendants of boars of meat breeds Duroc and Pietrain show a tendency to the faster growth even in an early age. The avarage live weight of pigs of the second experimental group at the age of 100 days and 7 months is higher compared to avarage live weight of pigs of the same age of the control and the first experimental groups – plus 8,5– 21,7 kg (P<0,01) for the second experimental group) and 4,4–13,5 kg (P<0,001,) for the second experimental group), respectively. At the age of 100 days, the maximum average daily gain was obtained in the second experimental group with an advantage of 190 g compared to control group and 115 g compared to the first experimental group. It is obvious that hybrids with the faster growth, which were obtained through crossbreeding ♀ (Pietrain × Duroc) × ♂ Pietrain reach a live weight of 100 kg in a shorter period: they need less time needed to reach 100 kg of live weight – 32 days less (P<0,001) compared to purebred animals of Pietrain breed (control group) and 18 days less (P<0,001) ) compared to hybrids ♀ (Pietrain × Large White) × ♂ Large White (the first control group). By such an indicator as the fat thickness the hybrids of the second experimental group dominate by purebred pigs of the same age of the control group (minus 0,2 mm), that characterize the low ability of meat breed for getting fat. The fat thickness of hybrids of the second experimental group was less by 0,9 mm (P<0,001) compared to the pigs of the first experimental group. Thus, in this herd in order to improve the reproductive qualities of sows, it is suggested to use the crossbreeding scheme ♀ (Pietrain × Large White) × ♂ Large White and to improve the fattening qualities of young animals the optimal is scheme of crossbreeding ♀ (Pietrain × Duroc) × ♂ Pietrain.uk_UA
dc.description.abstractУ статті висвітлено проблему пошуку оптимальних варіантів проведення селекційного процесу у стаді свиней за чистопородного розведення і схрещування. З цією метою було сформовано контрольну і дві дослідні групи: ♀ п’єтрен × ♂ п’єтрен (контрольна), ♀ (п’єтрен × велика біла) × ♂ велика біла (перша дослідна), ♀ (п’єтрен × дюрок) × ♂ п’єтрен (друга дослідна). Аналіз продуктивності тварин вказаних груп було проведено за 40, 30 і 35 опоросами, відповідно. Встановлено, що перевагою за більшістю репродуктивних ознак характеризуються свиноматки першої дослідної групи, які мають спадковість великої білої породи, що традиційно вважається материнською формою у схемах схрещування. Їх перевага за багатоплідністю становила 0,3‒0,5 голів, кількістю поросят і масою одного поросяти за відлучення – 0,6‒1,6 голів і 0,1‒0,9 кг, відповідно, за збереженістю ‒ 3,9‒14,5 %; у двомісячному віці поросята зі спадковістю ♀ (п’єтрен × велика біла) × ♂ велика біла характеризувались більшою кількістю поросят (на 0,4‒1,6 голів), вищою живою масою однієї голови (на 0,2‒1,1 кг) та гнізда (на 7,6‒31,1 кг). У молодняку другої дослідної групи, які мають спадковість м’ясних порід п’єтрен і дюрок, вже у ранньому віці спостерігається тенденція до вищої скоростиглості. Із віком їх перевага за відгодівельними якостями зростає. Порівняно із ровесниками контрольної і першої дослідної груп вони мають вищу живу масу у віці 100 діб і 7 місяців (на 4,4‒8,5 і 14,4‒21,7 кг відповідно), середньодобовий приріст на дорощуванні і відгодівлі (115‒190 і 82‒120 г) та абсолютний приріст на відгодівлі (на 9,1‒13,2 кг); свині другої дослідної групи раніше досягають живої маси 100 кг – на 18‒32 дні і мають тонший шпик – на 0,2‒0,9 мм. Отже, кращими репродуктивними якостями характеризуються свиноматки, отримані за схеми схрещування ♀ (п’єтрен × велика біла) × ♂ велика біла, а вищі відгодівельні якості спостерігаються у молодняку зі спадковістю ♀ (п’єтрен × дюрок) × ♂ п’єтрен.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherБілоцерківський національний аграрний університетuk_UA
dc.subjectсвиніuk_UA
dc.subjectп’єтренuk_UA
dc.subjectвелика білаuk_UA
dc.subjectдюрокuk_UA
dc.subjectчистопородне розведенняuk_UA
dc.subjectсхрещуванняuk_UA
dc.subjectрепродуктивні та відгодівельні якостіuk_UA
dc.subjectpigsuk_UA
dc.subjectPietrainuk_UA
dc.subjectLarge Whiteuk_UA
dc.subjectDurocuk_UA
dc.subjectpurebred and crossbred selectionuk_UA
dc.subjectreproductive and fattening qualitiesuk_UA
dc.titleЕфективність використання свиней породи п’єтрен за чистопородного розведення і схрещуванняuk_UA
dc.title.alternativeThe effective use of Pietren breed at purebred and crossbred selectionuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.identifier.udc636.4.082.26uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efektyvnist_vykorystannia.pdf205,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.