Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2246
Title: Вплив мінеральної добавки купруму на перетравність поживних речовин та показники продуктивності молодняку свиней
Other Titles: Influence of copper mineral supplement on digestibility of nutrients and productivity indicators of young pigs
Authors: Подхалюзіна, Олена Миколаївна
Podkhaliuzina, Olena
Бомко, Віталій Семенович
Bomko, Vitalii
Keywords: свині;поживні речовини;жива маса;комбікорм;Купрум;pigs;nutrients;live weight;copper;feed
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Подхалюзіна О.М. Вплив мінеральної добавки купруму на перетравність поживних речовин та показники продуктивності молодняку свиней / О.М.Подхалюзіна ,В.С.Бомко // Проблеми годівлі тварин в умовах високоінтенсивних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва: матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 80-річчю від дня народження доктора с.-г. наук, професора Леоніда Сидоровича Дяченка 1–2 лютого 2019 року .- Біла Церква: БНАУ, 2019 .- С. 26-28.
Abstract: Вимогою сьогодення є пошук нових джерел мінеральних речовин для годівлі тварин, оскільки традиційні солі неорганічного походження мають низьку засвоюваність, тому виводяться з організму з калом і забруднюють навколишнє середовище. До того ж, селекційні досягнення у свинарстві спонукають до перегляду норм мінерального живлення та впровадження у годівлю тварин нових кормових добавок з високим ступенем засвоювання мікроелементів із них. У ході науково-господарського досліду було встановлено, що включення до складу комбікорму змішанолігандного комплексу Купруму позитивно вплинуло як на продуктивність тварин, так і на перетравність поживних речовин кормів. .
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2246
metadata.dc.identifier.udc: 636.4.087.72:612.3
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_mineral_dobavky.pdf265,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.