Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1960
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГорчанок, Анна Володимирівна-
dc.contributor.authorHorchanok, Anna-
dc.contributor.authorКузьменко, Оксана Анатоліївна-
dc.contributor.authorKuzmenko, Oksana-
dc.date.accessioned2019-03-01T10:25:17Z-
dc.date.available2019-03-01T10:25:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationГорчанок А.В. Продуктивність молодняку свиней на відгодівлі за згодовування органічно-мінерального змішанолігандного комплексу Купруму / А.В.Горчанок, О.А.Кузьменко // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції 31 жовтня 2018 року .- Тернопіль: Крок, 2018 .-С. 12-15.uk_UA
dc.identifier.issn978-617-692-381-7-
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1960-
dc.descriptionThe advantages of using micronutrients from organic compounds in feeding young pigs for cultivation on meat are established. Replacement in feeding diets of pigs of Kupruma sulfate on the organomineral mineral complex of Kupruma has had a positive effect on the intensity of animal growth. Studies have shown that the chemical composition of pigs of the 2nd and 3rd experimental groups in comparison with the control had a dry matter superiority of 0.52 (P <0.05) and 0.54 (P <0.05 ) and protein - by 0.46 (P <0.05) and 0.48 (P <0.05). In terms of fat content, in average samples of animal meat, no significant differences were detected in comparison with animals.uk_UA
dc.description.abstractВстановлено переваги використання мікроелементів з органічних сполук у годівлі молодняку свиней за вирощування на м’ясо. Заміна у раціонах годівлі свиней сульфату Купруму на органічно-мінеральний змішанолігандний комплекс Купруму справило позитивний вплив на інтенсивність росту тварин.Дослідженнями доведено, що за хімічним складом м’яса свиней 2-ї і 3-ї дослідних груп у порівнянні з контролем мало перевагу за сухою речовиною на 0,52 (Р<0,05) і 0,54 (Р<0,05) та білком – на 0,46 (Р<0,05) і 0,48 (Р<0,05). За вмістом жиру у середніх пробах м’яса тварин порівняно з тваринами контролю істотних відмінностей не виявлено. Установлено преимущества использования микроэлементов из органических соединений в кормлении молодняка свиней при выращивании на мясо. Замена в рационах кормления свиней сульфата меди на органо-минеральный смешаннолигандный комплекс меди произвело положительное влияние на интенсивность роста животных.Исследованиями доказано, что по химическому составу мяса свиней 2-й и 3-й опытных групп по сравнению с контролем имело преимущество по сухому веществу на 0,52 (Р <0,05) и 0,54 (Р <0,05) и белком - на 0,46 (Р <0,05) и 0,48 (Р <0,05). По содержанию жира в средних пробах мяса животных по сравнению с животными контроля существенных различий не выявлено.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПодільський державний аграрно-технічний університетuk_UA
dc.subjectмолодняк свинейuk_UA
dc.subjectгодівля свинейuk_UA
dc.subjectраціониuk_UA
dc.subjectзмішанолігандний комплекс Купрумуuk_UA
dc.subjectм’ясо свинейuk_UA
dc.subjectyoung pigsuk_UA
dc.subjectfeeding of pigsuk_UA
dc.subjectrationsuk_UA
dc.subjectpig meatuk_UA
dc.subjectмолодняк свинейuk_UA
dc.subjectкормление свинейuk_UA
dc.subjectрационыuk_UA
dc.subjectсмешаннолигандный комплекс медиuk_UA
dc.subjectмясо свинейuk_UA
dc.titleПродуктивність молодняку свиней на відгодівлі за згодовування органічно-мінерального змішанолігандного комплексу Купрумуuk_UA
dc.title.alternativeThe productivity of young pigs for fattening when feeding organic-mineral mixed ligand complex of copper.uk_UA
dc.typeТези доповідей, Матеріали конференційuk_UA
dc.identifier.udc636.4.084.56.087.72uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Produktyvnist_molodniaku.pdf189 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.