Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1882
Title: Оцінка та відбір бугаїв-плідників за інтенсивністю їх використання
Other Titles: Estimation and selection of pedigree bulls by the intensity of their use
Authors: Буштрук, Марина Віталіївна
Bystryk, Maryna
Старостенко, Ірина Сергіївна
Starostenko, Iryna
Keywords: бугаї-плідники;відтворна здатність;спермопродуктивність;обєм еякуляту;быки-производители;воспроизводимая способность;спермопродуктивность;объем эякулята;pedigree bulls;reproductive ability
Issue Date: 2018
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Буштрук М.В.Оцінка та відбір бугаїв-плідників за інтенсивністю їх використання/ М.В. Буштрук, І.С. Старостенко // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту .Сучасний розвиток ветеринарної медицини та технологій тваринництва. Інноваційні технології в харчових технологіях: м а т е р і а л и міжнародної науково-практичної конференції .- Біла церква: БНАУ, 2018 .- С. 47 – 48.
Abstract: Виявили, що бугаї мають вікові особливості спермопродуктивності і її показники збільшуються до чотирьох річного віку. Встановлено вірогідне підвищення обєму еякуляту на третьому і четвертому році життя і збільшується до пятирічного віку, а далі стабілізується. Обнаружили, что быки имеют возрастные особенности спермопродуктивности и ее показатели увеличиваются до четырех летнего возраста. Установлено достоверное повышение объема эякулята на третьем и четвертом году жизни и увеличивается до пятилетнего возраста, а дальше стабилизируется.
Description: They found that bulls have age-related characteristics of sperm production and its rates are increased to four years of age. There is a probable increase in the volume of ejaculate in the third and fourth year of life and increases to five years of age, and then stabilizes.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1882
metadata.dc.identifier.udc: 636.082.22
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otsinka__ta_vidbir.pdf306,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.