Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1860
Title: Вплив особливостей сорту пшениці ярої на селекційні індекси
Other Titles: Влияние особенностей сорта пшеницы яровой на селекционные индексы
Effect of characteristics of a wheat variety on selective indices
Authors: Лозінська, Тетяна Павлівна
Lozinska, Tetiana
Keywords: сорти;пшениця яра;селекційні індекси;varieties;wheat spring;selection indices
Issue Date: 15-Dec-2017
Publisher: м. Вінниця
Citation: Лозінська Т.П. Вплив особливостей сорту пшениці ярої на селекційні індекси / Т.П. Лозінська // Наукові підсумки 2017 року: матеріали XV Міжнародної наук.-пр. інтернет- конференції, м. Вінниця, 15 грудня 2017 р. - Вінниця, 2017. - Ч 7. - С. 56-59.
Abstract: Дослідженнями проведена оцінка сортів пшениці м’якої ярої за селекційними індексами, що дає змогу підвищувати ефективність селекційних доборів за допомогою додаткової інформації про вторинні маркерні ознаки. Селекційний індекс тільки тоді матиме ефект у теорії добору, коли він формує низький і стабільний рівень мінливості у будь-якому середовищі, і саме такими виявились досліджувані індекси. The researches carried out an estimation of varieties of soft wheat wheat for breeding indices, which makes it possible to increase the efficiency of breeding selections with additional information on secondary marker signs. The breeding index only then will have an effect in the selection theory when it forms a low and stable level of variability in any environment, and it is this the studied indices appeared.
Description: Ефективними у нашій роботі виявилися індекси, які характеризувалися сильним кореляційним зв’язком з урожайністю: ІР (r = 0,67±0,07), FSI (r = 0,61±0,07), МІ (r = 0,48±0,07), які мали середній та помірний кореляційний зв'язок з урожайністю.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1860
metadata.dc.identifier.udc: 633.111.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vpliv osoblivoctey.pdf542,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.