Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1674
Title: Гігієнічна оцінка кормів
Other Titles: Hygienic assessment of feed
Authors: Лясота, Василь Петрович
Lyasota, Vasily
Малина, Василь Вікторович
Malyna, Vasily
Гришко, Віталій Анатолійович
Grishko, Vitaliі
Булей, Наталія Володимирівна
Bulei, Natalie
Балацький, Юрій Олександрович
Balytskyi, Yuri
Keywords: корми;якість кормів;мікози;мікотоксикози;feed;feed quality;mycosis;mycotoxicosis;корма;качество кормов;микозы;микотоксикозы
Issue Date: 2015
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Гігієнічна оцінка кормів: Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних і практичних занять зі студентами біолого-технологічного факультету та факультету ветеринарної медицини (повторне видання) / В.П. Лясота, В.В.Малина, В.А. Гришко та ін. – Біла Церква:БНАУ, 2015. – 47 с.
Abstract: У рекомендаціях подані класичні та сучасні методи досліджень якості кормів (грубих, соковитих, коренебульбоплодів, концентрованих, водянистих, кормів тваринного походження). Наводиться характеристика основних мікроскопічних грибків та способи профілактики й боротьби з мікозами і мікотоксикозами сільськогосподарських тварин. В рекомендациях представлены классические и современные методы исследований качества кормов (грубых, сочных, коренебульбоплодив, концентрированных, жидких, кормов животного происхождения). Приводится характеристика основных микроскопических грибков и способы профилактики и борьбы с микозами и микотоксикозами сельскохозяйственных животных.
Description: The recommendations provide classical and modern methods of research on the quality of feed (rough, juicy, root crops, concentrated, watery, fodder of animal origin). Characterization of basic microscopic fungi and methods of prevention and control of mycoses and mycotoxicosis of farm animals are given.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1674
metadata.dc.identifier.udc: 636. 085/. 087 (07)
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hihiienichna_otsinka.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.