Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1353
Title: Парвовірусні інфекції собак і хутрових звірів
Other Titles: Parvovirus infections of dogs and fur animals
Authors: Корнієнко, Леонід Євгенович
Kornienko, Leonid
Головаха, Володимир Іванович
Holovakha, Volodymyr
Ярчук, Броніслав Миронович
Yarchuk, Bronislav
Головко, А.М.
Golovko, A.
Дикий, О.В.
Dikiy, O.
Корнієнко, Любов Миколаївна
Korniіenko, Lubov
Домбровський, Олександр Борисович
Dombrovsky, Alexander
Тирсін, Роман Володимирович
Tyrsin, Roman
Тирсіна, Юля Марківна
Tyrsinа, Julia
Keywords: парвовіроз собак;епізоотологія;клінічні ознаки;патолого-анатомічні зміни;діагностика;лікування;специфічна профілактика;заходи боротьби;парвовироз собак;эпизоотология;клинические признаки;патолого-анатомические изменения;диагностика;лечение;специфическая профилактика;меры борьбы;parvovirus of dogs;epizootology;clinical signs;pathologic-anatomical changes;diagnostics;treatment;specific prevention;control measures
Issue Date: 2001
Citation: Парвовірусні інфекції собак і хутрових звірів / Л.Є. Корнієнко, В.І. Головаха, Б.М. Ярчук та ін. – Біла Церква, 2001.– 55 с.
Abstract: У книзі описано парвовірусний ентерит у собак, ентерит у норок і алеутську хворобу норок. Наведені сучасні відомості про парвовіруси – збудники цих захворювань, клінічний і патолого-анатомічний прояви хвороб, дана характеристика патогенезу, описані епізоотологічні особливості, викладені сучасні методи діагностики, специфічної профілактики й заходи боротьби з цими захворюваннями. Розрахована на широке коло спеціалістів, які цікавляться проблемами вірусних захворювань дрібних домашніх тварин і хутрових звірів; фахівців ветеринарної медицини, наукових працівників. Викладачів і студентів сільськогосподарських і ветеринарних вузів, собаківників-любителів. В книге описано парвовирусный энтерит у собак, энтерит у норок и алеутскую болезнь норок. Приведены современные сведения о парвовирусах - возбудителях этих заболеваний, клинические и патолого-анатомические проявления болезней, дана характеристика патогенеза, описаны эпизоотоло-ческие особенности, изложены современные методы диагностики, специфической профилактики и меры борьбы с этими заболеваниями. Рассчитана на широкий круг специалистов, интересующихся проблемами вирусных заболеваний мелких домашних животных и пушных зверей; специалистов ветеринарной медицины, научных работников. Преподавателей и студентов сельскохозяйственных и ветеринарных вузов, собаководов-любителей.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1353
metadata.dc.identifier.udc: 619:616. 9-098:636.7
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parvovіrusnі_іnfekcії_sobak_і_hutrovih_zvіrіv.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.