Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1281
Title: Гемопоез у щурів при дослідженні гострої токсичності ліповіду
Other Titles: Hemopoesis in rats at investigation of acute toxic lypovidi
Гемопоэз у крыс при исследовании острой токсичности липовиду
Authors: Апуховська, Лариса Іванівна
Apukhovska, Larisa
Костюк, М.М.
Kostuk, M.M.
Головаха, Володимир Іванович
Holovakha, Volodymyr
Сахнюк, Володимир Володимирович
Sakhniuk, Volodymyr
Keywords: гемопоез;гемопоэз;hemopoesis;ліповід;липовид;lypovidi;щури;крысы;rats
Issue Date: 1998
Publisher: Білоцерківський державний аграрний університет
Citation: Гемопоез у щурів при дослідженні гострої токсичності ліповіду / Л.І. Апуховська, М.М. Костюк, В.І. Головаха, В.В. Сахнюк // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. - Біла Церква,1998. - Вип. 4,ч. 1. - С. 3-8.
Abstract: Вітамін D3 та його активні метаболіти – 1,25-(ОН)2D3 та 24,25-(ОН)2D3 належать до речовин з високою біологічною активністю, тому передозування цих стероїдів справляє токсичну дію на організм. Навіть у міліграмовій кількості вітамін D3 за короткий проміжок часу може спричинити незворотні порушення і загибель тварин.Метаболіти холекальциферолу беруть активну участь не тільки в мінеральному, ліпідному, білковому і гормональному обмінах, а й у проліферації та диференціації кісткових, імунокомпетентних клітин, β-клітин підшлункової залози, клітин крові.Доведено, що D-гіпервітамінозний стан супроводжується пошкодженням проникності плазматичних мембран та гемолізом кров’яних клітин. Тому досить актуальним є питання визначення терапевтичних та токсичних доз нових синтезованих форм вітаміну D3. Витамин D3 и его активные метаболиты - 1,25 (ОН) 2D3 и 24,25- (ОН) 2D3 принадлежат к веществам с высокой биологической активностью, поэтому передозировки этих стероидов производят токсическое действие на организм. Даже в миллиграммовом колличестве витамин D3 за короткий промежуток времени может привести к необратимым нарушениям и гибели тварин.Метаболиты колекальциферола активно участвуют не только в минеральном, жировом, белковом и гормональном обмене, но и в пролиферации и дифференциации костных, иммунокомпетентных клеток, β-клеток поджелудочной железы, клеток крови.Доведено, что D-гипервитаминозное состояние сопровождается повреждением проницаемости плазматических мембран и гемолизом кровяных клеток. Поэтому весьма актуальным является вопрос определения терапевтических и токсических доз новых синтезированных форм витамина D3.
Description: The obtained clinical and morphological results allow us to assume that thereis no any toxic effect of water soluble cholecalciferol in dosages that are more then physiological in 8-24 times.Injection of water soluble vitamin D3 of 4 and 8 thousand I.O. on 1 kg of weight do not oppress but stimulate eriropoesis, leukkopoesis and sintesis of hemoglobini.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1281
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.391:599.323.4
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gemopoez_u_shhuriv_pry_doslidzhenni_gostroi'_toksychnosti_lipovidu.pdf731,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.