Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1257
Назва: Моніторинг впливу природно-географічних факторів України на поширення вірусу лейкозу великої рогатої худоби
Інші назви: Monitoring the influence of natural and geographical factors of Ukraine on the distribution of bovine leukosis virus
Автори: Шульга, Петро Гнатович
Shulga, Petro
Бусол, Володимир Олександрович
Busol, Volodymyr
Ярчук, Броніслав Миронович
Yarchuk, Bronislav
Білик, Сергій Анатолійович
Bilyk, Sergey
Тирсін, Роман Володимирович
Tyrsin, Roman
Довгаль, Олександр Володимирович
Dovgal, Oleksandr
Ключові слова: природно-географічні фактори;біотичні і абіотичні фактори;лейкоз великої рогатої худоби;епізоотична ситуація;інфекційний процес;вірус лейкозу великої рогатої худоби;natural and geographical factors;biotic and abiotic factors;leukemia of cattle;leukemia virus of cattle;epizootic situation;infectious process
Дата публікації: 2017
Видавництво: Вісник Житомирського НАЕУ
Бібліографічний опис: Моніторинг впливу природно-географічних факторів України на поширення вірусу лейкозу великої рогатої худоби / П.Г. Шульга , В.О. Бусол ,Б.М. Ярчук та ін. // Вісник Житомирського НАЕУ: наук. теор. зб-к. - 2017. - № 2 (63),т. 3. - С. 220-226.
Короткий огляд (реферат): На розвиток інфекційного та епізоотичного процесів за лейкозу великої рогатої худоби впливають фактори зовнішнього середовища, тому проведення епізоотологічного моніторингу вимагає вивчення комплексу дії абіотичних і біотичних факторів від яких залежить стан епізоотичної ситуації, про що свідчать наукові дослідження [ 1-10]. У статті наведені та вивчені особливості розвитку інфекційного та епізоотичного процесів в залежності від різних природно-географічних зон України, з урахуванням 22 аналізуємих природно-географічних факторів,а саме типу грунтів,забезпеченням грунтів поживними речовинами,відсоток орних земель, ерозійність територій, вміст в грунтах: мулу, фізичної глини, гумусу,рухомого фосфору,калію,кобальту,марганцю,цинку, міді, молібдену, бору, гігроскопічної цільності грунтів, температури повітря,величини опадів, густоти річкової мережі тощо. На развитие инфекционного и эпизоотического процессов при лейкозе крупного рогатого скота влияют факторы внешней среды. Поэтому проведение эпизоотологического мониторинга требует изучения комплекса биотических и абиотических факторов, от которых зависит состояние эпизоотической ситуации. У статьи предоставлены сведения и изучены особенности развития инфекционного и епизоотического процессов в зависимости от природно-географических зон Украины, с учетом 22 анализируемых природно-географических факторов (тип почв, обеспеченность почв питательными веществами, процент пахотных земель, эрозированность территории, содержание в почвах: ила, физической глины, гумуса, подвижного фосфора, калия, кобальта, марганца, цинка, меди, молибдена, бора;гигроскопическая плотность почв, температура воздуха, величина осадков, густота речной сети).
Опис: The development of infectious and epizootic processes for bovine leukemia is influenced by factors of the environment, therefore, the conduct of epizootic monitoring requires the study of the complex of the action of the abiotic and biotic factors on which the state of the epizootic situation depends, as evidenced by scientific research [1-10]. The article presents and explores the features of the development of infectious and epizootic processes depending on various natural and geographical zones of Ukraine, taking into account the 22 analyzed natural and geographical factors, namely the type of soils, the maintenance of soils by nutrients, the percentage of arable land, the erosion of territories, content in soils : sludge, physical clay, humus, mobile phosphorus, potassium, cobalt, manganese, zinc, copper, molybdenum, boron, hygroscopic integrity of soils, air temperature, rainfall, density of the river network, etc.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1257
УДК: 619:616:988.6:578.828.11:636.2
Розташовується у зібраннях:Наукові публікаціїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.