Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1240
Назва: Біоміметична та антиоксидантна активність нанокристалічного діоксиду церію
Інші назви: Biomimetic and antioxidant activity of nano-crystalline cerium dioxide
Автори: Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhmistrenko, Oksana
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Бітюцький, Володимир Семенович
Bityutskyy, Volodimir
Мельниченко, Олександр Миколайович
Melnichenko, Oleksandr
Олешко, Олександр Анатолійович
Oleshko, Oleksandr
Ключові слова: наночастинки;діоксидцерію;міметики;оксидативний стрес;супероксиддисмутаза;nano-particles;cerium dioxide;mimetics;oxidative stress;superoxide dismutase;наночастицы;диоксидцерия;миметики;оксидативный стресс;супероксиддисмутаза
Дата публікації: 2018
Видавництво: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Біоміметична та антиоксидантна активність нанокристалічного діоксиду церію / O.C Цехмістренко, С.І. Цехмістренко, В.С.Бітюцький та ін. //Світ медицини та біології.- 2018. - № 1(63) – С.196-201
Короткий огляд (реферат): Проведений аналіз наукової літератури свідчить про широке застосування в біології та медицині наносполук діоксиду церію, які проявляють біоміметичну та антиоксидантну активність. Високий ступінь біосумісності, низька токсичність і каталітична активність нанодисперсного діоксиду церію дозволяє розглядати його як перспективний нанобіоматеріал для біомедичного застосування. Характеризується роль нанокристалічного діоксиду церію у захисті клітин від оксидативного стресу. Киснева нестехіометрія і пов'язана з нею можливість участі в окисно-відновних процесах у живій клітині, а також здатність до ауто регенерації забезпечує високу ефективність застосування нанодисперсного діоксину церію. Показано, що наноцерій може діяти як міметик супероксиддисмутази, каталази, деяких оксидаз, оксидоредуктаз та фосфатаз, а також здатний брати участь у знешкодженні активних форм нітрогену. Проведенный анализ научной литературы свидетельствует о широком применении в биологии и медицине наносполук диоксида церия, которые проявляют биомиметические и антиоксидантной активностью. Высокая степень биосовместимости, низкая токсичность и каталитическая активность нанодисперсного диоксида церия позволяет рассматривать его как перспективный нанобиоматериал для биомедицинского применения. Характеризуется роль нанокристаллического диоксида церия в защите клеток от оксидативного стресса. Кислородная нестехиометрия и связанная с ней возможность участия в окислительно-восстановительных процессах в живой клетке, а также способность к ауто регенерации обеспечивает высокую эффективность применения нанодисперсного диоксина церия. Показано, что наноцерий может действовать как миметик супероксиддисмутазы, каталазы некоторых оксидаз, оксидоредуктаз и фосфатазы, а также способен участвовать в обезвреживании активных форм азота.
Опис: The performed analysis of scientific literature sources shows the widespread application of cerium dioxide nanocompounds revealing biomimetic and antioxidant activity in biology and medicine. High biocompatibility degree, low toxicity and catalytic activity of nano-dispersed cerium dioxide permit to consider it a promising nano-biomaterial for biomedical applications. The role of nano-crystalline cerium dioxide in protecting cells against oxidative stress is characterized. Oxygen non-stoichiometry and associated with it ability to participate in oxidation-reduction processes in a living cell, as well as the ability to auto-regeneration ensure high efficiency of nano-dispersed cerium dioxide application. It has been proved that nano-cerium can act as a mimetic of superoxide dismutase, catalase, some oxidases, oxidoreductases and phosphatase, and it is also able to participate in inactivating active forms ofnitrogen.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1240
ISSN: 2079-8334
УДК: 577.1:620.3:546.655.3/4
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Biomimetychna_ta_antyoksydantna.pdf483,68 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.