Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1197
Назва: Токсокароз собак і котів (поширення, патогенез, заходи боротьби)
Інші назви: Toxocarosis of dogs and cats (distribution, pathogenesis, measures of struggle)
Токсокароз собак и кошек (распространение, патогенез, меры борьбы)
Автори: Бахур, Тетяна Іванівна
Bakhur, Tetiana
Бахур, Татьяна Ивановна
Ключові слова: собаки;dogs;коти;cats;кошки;лабораторні білі миші;laboratory white mice;лабораторные белые мыши;токсокароз;toxocarosis;антигельмінтики;anthelmintics;антигельминтики;комплекс вітамінно-мінеральних препаратів;complex of vitamin and mineral preparations;комплекс витаминно-минеральных препаратов;дезінвазія;desinvasion;дезинвазия
Дата публікації: 2014
Видавництво: Житомирський національний агроекологічний університет
Бібліографічний опис: Бахур Т. І. Токсокароз собак і котів (поширення, патогенез, заходи боротьби): дис. на здобуття наук. ступеня кандидата вет. наук : 16.00.11: захищена 27.02.2014 / Тетяна Іванівна Бахур. – Житомир, 2014. – 170 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена дослідженню поширення токсокарозу собак і котів, впливу Toxocara canis і Toxocara cati на організм тварин та удосконаленню методів боротьби з цією хворобою. У дослідах було використано 80 білих мишей, 142 собаки та 130 котів. Встановлено, що максимальна контамінація піску дитячих майданчиків яйцями токсокар спостерігається в містах і різко знижується навесні. Найбільше ураження собак і котів токсокарами відмічали серед тварин віком до 6 міс. у жовтні, частіше у асоціації з хворобами заразної та незаразної етіології. Виявлено, що термін інкубації яєць T. canis у лабораторних умовах при температурі 24 0С повинен становити 28 діб. Визначено, що у білих мишей за експериментального токсокарозу та в цуценят і кошенят – за спонтанного, спостерігалися анемія, лейкоцитоз та еозинофілія. Встановлено, що для терапії хворих тварин за токсокарозу доцільно застосовувати поєднання антигельмінтиків з вітамінами А, С, Е та Селеном, що дозволяє досягти прискорення репаративних процесів в організмі. Досліджено, що найбільшим овоцидним ефектом щодо яєць збудників токсокарозу характеризуються розчини кристалу-1000 2,0 % і ветоксу-1000 2,0% за одноразової обробки, розчини бровадезу-плюс 2,0 % і кристалу-900 3,0% – за дворазової обробки з інтервалом 24 год. Диссертация посвящена исследованию распространения токсокароза собак и кошек, влияния Toxocara canis и Toxocara cati на организм животных и совершенствованию методов борьбы с этой болезнью. В опытах было использовано 80 белых мышей, 142 собаки и 130 кошек. Установлено, что максимальная контаминация песка детских площадок яйцами токсокар наблюдается в городах и резко снижается весной. Большее поражение собак и кошек токсокарами отмечали среди животных в возрасте до 6 мес. в октябре, чаще в ассоциации с болезнями заразной и незаразной этиологии. Выявлено, что срок инкубации яиц T. canis в лабораторных условиях при температуре 24 0С должен составлять 28 дней. Определено, что у белых мышей при экспериментальном токсокарозе, и у щенков и котят - при спонтанном, наблюдались анемия, лейкоцитоз и эозинофилия. Установлено, что для терапии больных животных при токсокарозе целесообразно применять сочетание антигельминтиков с витаминами А, С, Е и селеном, что позволяет достичь ускорения репаративных процессов в организме. Доказано, что самым ооцидным эффектом в отношении яиц возбудителей токсокароза характеризуются растворы кристалла-1000 2,0% и ветокса-1000 2,0% при однократной обработке, растворы Бровадез-плюс 2,0% и кристалла-900 3,0% - при двукратной обработке с интервалом 24 ч.
Опис: The Dissertation focuses on the research of spreading of toxocarosis of dogs and cats, influence of Toxocara canis and Toxocara cati on animal organism and improvement of methods to control the disease. We used 80 white mice, 142 dogs and 130 cats in the experiments. It was defined that the maximal contamination of the sand of playgrounds with eggs of toxocara was observed in the cities and reduced rapidly in the spring. Most of struck dogs and cats with toxocaras we noted among the animals under 6 months in October, more often in association with the diseases of contagious and non-contagious etiology. We discovered that the incubation period of Toxocara canis eggs in laboratory conditions with temperature of 240C should be 28 days. It was determined that the white mice during experimental toxocarosis and puppies and kittens – during spontaneous one, had anemia, leukocytosis and eosinophilia. It was defined that for the treatment of sick animals on toxocarosis it was reasonable to use a combination of anthelmintics with vitamins A, C, E and Selenium, that allowed to reach acceleration of reparative processes in the organism. It was researched that with the greatest disinfection effect on toxocarosis eggs were possessed the solutions of crystal-1000 2,0% and vetox-1000 2,0 % for a one-time processing, solution brovadez-plus 2,0% and crystal-900 3,0 % – for double processing with an interval of 24 hours.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1197
УДК: 619:616.995.132.8:636.7/.8
Розташовується у зібраннях:Інші публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
toksokaros_sobak_i_kotiv_disertatsia_bakhur.pdf5,1 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.