Browsing by Author Батажок, Світлана Григорівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Budget-financial decentralization as factor of strengthening local self government in UkraineBatazhok, Svitlana; Батажок, Світлана Григорівна; Tkachenko, Kateryna; Ткаченко, Катерина Віталіївна
2020Erbe der europäischen wissenschaft: wirtschaft, management, tourismus, rechtsprechungAbramova, Asiat; Абрамова, Асьят Георгіївна; Baiev, Vadim; Баєв, Вадим Вікторович; Batazhok, Svitlana; Батажок, Світлана Григорівна; Bezpala, Olha; Безпала, Ольга Василівна; Boiko, Liudmyla Alexandrovna; Бойко, Людмила Олександрівна; Bojarchuk, Hristina Petrovna; Боярчук, Христина Петрівна; Borysova, Tatiana Mikhailovna; Борисова, Тетяна Михайлівна; Dobrodomova, Tat'yana Nikolayevna; Добродомова, Тетяна Миколаївна; Drahan, Oksana; Драган, Оксана Олександрівна; Homeleva, Ramona Alexandrovna; Гомелева, Рамона Олександрівна; Ilchuk, Pavlo; Ільчук, Павло Григорович; Khodakivska, Olga; Ходаківська, Ольга Василівна; Kiriiak, Oksana Vasylivna; Киріяк, Оксана Василівна; Kononenko, Olena; Кононенко, Олена Миколаївна; Kots, Olha; Коць, Ольга Олегівна; Kriuchkova, Nataliia; Крючкова, Наталія Михайлівна; Kulik, Ivan Viktorovich; Кулик, Іван Вікторович; Kulik, Viktor Ivanovich; Кулик, Віктор Іванович; Kuntii, Andrii; Кунтій, Андрій Ігорович; Melnyk, Iryna; Мельник, Ірина Леонідівна; Mokhorov, Gennady Anatolievich; Мохоров, Геннадій Анатолійович; Moskvina, Anastasiia Olegovna; Москвина, Анастасія Олегівна; Motoria, Kateryna; Моторя, Катерина Вадимівна; Okorskij, Vitalij Petrovich; Окорський, Віталій Петрович; Pravnik, Iulia; Правнік, Юлія Олегівна; Sichkovska, Inna; Січковська, Інна Віталіївна; Sirota, Naum Mikhailovich; Сирота, Наум Михайлович; Solohub, Yurii; Сологуб, Юрій Іванович; Spirin, Vitaliy; Спірін, Віталій Вікторович; Tkachenko, Kateryna; Ткаченко, Катерина Віталіївна
2019Fiscal Aspects of Ensuring Eccess to Education in UkraineVarchenko, Olga; Варченко, Ольга Миронівна; Svynous, Ivan; Свиноус, Іван Вікторович; Rudych, Oksana; Рудич, Оксана Олександрівна; Dragan, Oksana; Драган, Оксана Олександрівна; Tkachenko, Kateryna; Ткаченко, Катерина Віталіївна; Batazhok, Svitlana; Батажок, Світлана Григорівна; Gavrik, Olesya; Гаврик, Олеся Юріївна
2018Natural and Climatic Conditions as a Risk Factor for Agricultural Production in UkraineRudych, Oksana; Рудич, Оксана Олександрівна; Batazhok, Svitlana; Батажок, Світлана Григорівна
2019-12Possibilities and localization of social entrepreneurship development in UkraineBatazhok, Svitlana; Tkachenko, Kateryna; Батажок, Світлана Григорівна; Ткаченко, Катерина Віталіівна
2018Stabilization measures to improve the financial market of UkraineВарченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Драган, Оксана Олександрівна; Dragan, Oksana; Рудич, Оксана Олександрівна; Rudych, Oksana; Ткаченко, Катерина Віталіївна; Tkachenko, Kateryna
2018Бюджетно-фінансова децентралізація як фактор зміцнення місцевого самоврядування в УкраїніБатажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana
2020Державно-підприємницьке партнерство у створенні інфраструктури сільськогосподарських територій: теорія і практикаЮхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Даниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Бількевич, Віта Володимирівна; Bilkevych, Vita; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana; Загурський, Олег Миколайович; Zagurskiy, Оleg; Задорожна, Руслана Павлівна; Zadorozhna, Ruslana; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Лобунець, Вікторія Іллівна; Lobunets, Viktoria; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Шахно, Альона Юріївна; Shakhno, Alona; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena
2016Доходи місцевих бюджетів як основа фінансової незалежності органів місцевого самоврядуванняБатажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana
2020Конкурентоспроможність підприємстваЮхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Даниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Білик, Ольга Володимирівна; Bilyk, Olga; Василенко, Олена Ігорівна; Vasylenko, Olena; Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana; Заболотний, Вячеслав Сергійович; Zabolotny, Vyacheslav; Загурський, Олег Миколайович; Zagurskyj, Oleg; Задорожна, Руслана Павлівна; Zadorozhna, Ruslana; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Лазебник, Лариса Леонідівна; Lazebnyk, Larysa; Новікова, Вікторія Валеріївна; Novikova, Victoria; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetyana; Приходько, Тамара Володимирівна; Prykhodko, Tamara; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr
2021-07-26Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи магістраБатажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadija; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetjana; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetjana; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym
2019Можливості та локалізації розвитку соціального підприємництваБатажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana
2019-05Можливості та локалізації розвитку соціального підприємництва в УкраїніБатажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana
2014Організаційно-фінансові напрями формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку місцевих бюджетівБатажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana
2014Особливості лізингових операцій у портфелі послуг кредитно-фінансових інститутівРудич, Оксана Олександрівна; Rudych, Oksana; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana
2015Проблеми формування доходів місцевих бюджетів за умов підвищення самостійності регіонівБатажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana
2021-05-17Програма переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetjana; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadija; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetjana
2019-10Ресурсоефективне виробництво в економіці замкнутого циклуБатажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana
2019-11Ресурсоефективне виробництво в циркулярній моделі економікиБатажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana
2013Соціально-економічні гарантії активізації інвестицій в "людський капітал"Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana