Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6219
Title: The laying hens photolyticenzy me digestive organs activity under the selenium, zinc, and vitamin A nanoacvachelates influence
Other Titles: Ферментивна активність органів травлення курей несучок за дії наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну А
Authors: Nishchemenko, Nicola
Ніщеменко, Микола Прокопович
Omelchuk, Alexey
Омельчук, Олексій Віталійович
Khomyak, Alexander
Хом’як, Олександр Андрійович
Emelianenko, Alla
Ємельяненко, Алла Анатоліївна
Dovbysh, Victoria
Довбиш, Вікторія Віталіївна
Keywords: нанохелати селену;цинк;вітамін Е;кури-несучки;Selenium;zinc nanochelates;vitamin E;laying hens
Issue Date: 2019
Publisher: ТОВ «Нілан-ЛТД»
Abstract: Метою дослідження були зміни активності протеолітичних ферментів шлунку, печінки, підшлункової залози, тонкого та товстого відділів кишечнику. Встановлено, що додавання до раціону курок несучок наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е протягом 90 діб експерименту по різному вплинуло на активність згаданих ферментів органів травлення. Зокрема було встановлено наступне: на 30-у добу експерименту в курок, які отримували добавку спостерігалась тенденція до збільшення ферментативної активності, а на 60-ту та 90-ту добу вона вже вірогідно зросла на 27,2-41,7%, порівняно з контролем. Це свідчить про позитивний вплив згодовування наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е на процеси травлення у залозистому шлунку. The aim of the study was to change the activity of proteolytic enzymes of the stomach, liver, pancreas, small and large intestine. It was found that the addition of nanoaquachelates of selenium, zinc and vitamin E to the diet of laying hens during 90 days of the experiment had different effects on the activity of the mentioned digestive enzymes. In particular, the following was found: on the 30th day of the experiment in chickens receiving the supplement there was a tendency to increase the enzymatic activity, and on the 60th and 90th day it has probably increased by 27.2-41.7%, compared with control. This indicates a positive effect of feeding nanoaquachelates of selenium, zinc and vitamin E on the digestive processes in the glandular stomach. . Целью исследования были изменения активности протеолитических ферментов желудка, печени, поджелудочной железы, тонкого и толстого отделов кишечника. Установлено, что добавление в рацион кур несушек наноаквахелатив селена, цинка и витамина Е в течение 90 суток эксперимента по разному повлияло на активность упомянутых ферментов органов пищеварения. В частности было установлено следующее: на тридцатый день эксперимента у кур, получавших добавку наблюдалась тенденция к увеличению ферментативной активности, а на 60-е и 90-е сутки она уже достоверно возросла на 27,2-41,7% по сравнению с контролем. Это свидетельствует о положительном влиянии скармливания наноаквахелатов селена, цинка и витамина Е на процессы пищеварения в желудке.
Description: The laying hens photolyticenzy me digestive organs activity under the selenium, zinc, and vitamin A nanoacvachelates influence / N. Nishchemenko, A. Omelchuk, A. Khomyak // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. -С. 150-152.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6219
metadata.dc.identifier.udc: 636.6.087.74:612.1
Appears in Collections:Наукові публікаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.