Browsing by ???browse.type.metadata.type??? Інше

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-06-07Environmental policy implementation based on innovative component – experience of UkraineЗаболотний, Сергій Сергійович; Бабицька, Ольга Олександрівна; Приходько, Тамара Володимирівна; Шуст, Олена Анатоліївна; Заболотный, Сергей Сергеевич; Бабицкая, Ольга Александровна; Приходько, Тамара Владимировна; Шуст, Елена Анатольевна; Zabolotnyy, Serhiy; Babytska, Olha; Prykhodko, Tamara; Shust, Olena
2022Безпека харчових гідробіонтівДимань, Тетяна Миколаївна; Dyman, Tatyana; Гриневич, Наталія Євгеніївна; Grynevych, Nataliia; Мазур, Тетяна Григорівна; Mazur, Tetyana
2008Борозенський 277 МВГрабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Дзюбецький, Борис Володимирович; Dziubetskyi, Borys; Черчель, Владислав Юрійович; Cherchel, Vladyslav; Антонюк, Сергій Петрович; Antoniuk, Serhiі; Олізько, Олексій Петрович; Olizko, Oleksii; Глушко, Василь Васильович; Hlushko, Vasyl; Воскобойник, Олександр Васильович; Voskoboinyk, Oleksandr; Негода, Тетяна Володимирівна; Nehoda Tetiana, Tetiana; Мазуніна, Тетяна Олександрівна; Mazunina, Tetiana; Голубнича, Альона Григорівна; Holubnycha, Alona
2008Вись 287 СВГрабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Дзюбецький, Борис Володимирович; Dziubetskyi, Borys; Черчель, Владислав Юрійович; Cherchel, Vladyslav; Антонюк, Сергій Петрович; Antoniuk, Serhiі; Мороз, Володимир Васильович; Moroz, Volodymyr; Глушко, Василь Васильович; Hlushko, Vasyl; Воскобойник, Олександр Васильович; Voskoboinyk, Oleksandr; Боденко, Наталя Анатоліївна; Bodenko, Natalia; Марочко, Валентина Анатоліївна; Marochko, Valentyna
19-10-16Генетичний турнірРибалко, Тетяна Іванівна; Rybalko, Tatiana; Спільник, Олена Василівна; Spilnyk, Olena
2007Дерезуватський 291 СВГрабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Дзюбецький, Борис Володимирович; Dziubetskyi, Borys; Черчель, Владислав Юрійович; Cherchel, Vladyslav; Антонюк, Сергій Петрович; Antoniuk, Serhiі; Лебідь, Євген Макарович; Lebid, Yevhen; Негода, Тетяна Володимирівна; Nehoda, Tetiana; Марочко, Валентина Анатоліївна; Marochko, Valentyna; Мороз, Володимир Васильович; Moroz, Volodymyr; Сергеєв, Василь Вікторович; Serheiev Vasyl, Vasyl
2017Жоржиновий райІщук, Любов Петрівна; Ishchuk, Lubov
2023-06Закономірності успадкування та трансгресивна мінливість ознак продуктивності у гібридів пшениці ярої в умовах НВЦ БНАУЛисенко, Владислав Ігорович; Lysenko, Vladislav
2018-04"Зігрій теплом свого серця"Шепета, Світлана Володимирівна; Shepeta, Svetlana
2003Кремінь 200 СВГрабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Дзюбецький, Борис Володимирович; Dziubetskyi, Borys; Черчель, Владислав Юрійович; Cherchel, Vladyslav; Антонюк, Сергій Петрович; Antoniuk, Serhiі; Олізько, Олексій Петрович; Olizko, Oleksii; Дуда, Олексій Миколайович; Duda, Oleksii; Олешко, Олександр Анатолійович; Oleshko, Oleksandr/; Глушко, Василь Васильович; Hlushko, Vasyl
2008Криничанський 257 СВГрабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Дзюбецький, Борис Володимирович; Dziubetskyi, Borys; Черчель, Владислав Юрійович; Cherchel, Vladyslav; Олізько, Олексій Петрович; Olizko Oleksii, Oleksii; Галечко, Іван Дмитрович; Halechko, Ivan; Ільченко, Лариса Анатоліївна; Ilchenko, Larysa; Воскобойник, Олександр Васильович; Voskoboinyk, Oleksandr; Романенко, Світлана Василівна; Romanenko, Svitlana; Гаркава, Олена Миколаївна; Harkava, Olena; Антонюк, Сергій Петрович; Antoniuk, Serhii
2023Латинська мова: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти галузі знань – 03 «Гуманітарні науки»Цвид-Гром, Олена Петрівна; Tsvid-Hrom, Olena
2010Липовець 225 МВГрабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Дзюбецький, Борис Володимирович; Dziubetskyi, Borys; Черчель, Владислав Юрійович; Cherchel, Vladyslav; Антонюк, Сергій Петрович; Antoniuk, Serhiі; Олізько, Олексій Петрович; Olizko, Oleksii; Негода, Тетяна Володимирівна; Nehoda, Tetiana; Марочко, Валентина Анатоліївна; Marochko, Valentyna; Борисов, Віктор Миколайович; Borysov, Viktor; Кравченко, Віктор Миколайович; Kravchenko, Viktor
2007Любава 279 МВГрабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Дзюбецький, Борис Володимирович; Dziubetskyi, Borys; Черчель, Владислав Юрійович; Cherchel, Vladyslav; Антонюк, Сергій Петрович; Antoniuk, Serhiі; Олізько, Олексій Петрович; Olizko, Oleksii; Глушко, Василь Васильович; Hlushko, Vasyl; Воскобойник, Олександр Васильович; Voskoboinyk, Oleksandr; Філіпов, Генріх Леонідович; Filipov, Henrikh; Сатарова, Тетяна Миколаївна; Satarova, Tetiana
2021-10Нікітенко Олександр ІвановичНікітенко, Олександр Іванович; Nikitenko, Oleksandr; Самойлович, Артур Андрійович; Samoilovych, Artur
2007П΄ятихатський 270 СВГрабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Дзюбецький, Борис Володимирович; Dziubetskyi, Borys; Черчель, Владислав Юрійович; Cherchel, Vladyslav; Антонюк, Сергій Петрович; Antoniuk, Serhiі; Лебідь, Євген Макарович; Lebid, Yevhen; Негода, Тетяна Володимирівна; Nehoda, Tetiana; Марочко, Валентина Анатоліївна; Marochko, Valentyna; Боденко, Наталя Анатоліївна; Bodenko, Natalia; Ільченко, Лариса Анатоліївна; Ilchenko, Larysa; Олешко, Олександр Анатолійович; Oleshko, Oleksandr
2007Подільський 274 СВГрабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Дзюбецький, Борис Володимирович; Dziubetskyi, Borys; Черчель, Владислав Юрійович; Cherchel, Vladyslav; Антонюк, Сергій Петрович; Antoniuk, Serhiі; Мороз, Володимир Васильович; Moroz, Volodymyr; Сергеєв, Василь Вікторович; Serheiev, Vasyl; Марочко, Валентина Анатоліївна; Marochko, Valentyna; Сметанко, Ольга Андріївна; Smetanko, Olha; Кирпа, Микола Якович; Kyrpa, Mykola
2008Посвята в студентиШепета, Світлана Володимирівна; Шепета, Светлана Владимировна; Shepeta, Svetlana
2009Почаївський 190 МВГрабовський, Микола Борисович; Grabovskyi, Mykola; Дзюбецький, Борис Володимирович; Dziubetskyi, Borys; Черчель, Владислав Юрійович; Cherchel, Vladyslav; Антонюк, Сергій Петрович; Antoniuk, Serhiі; Мороз, Володимир Васильович; Moroz, Volodymyr; Ільченко, Лариса Анатоліївна; Ilchenko, Larysa; Воскобойник, Олександр Васильович; Voskoboinyk, Oleksandr; Кирпа, Микола Якович; Kyrpa, Mykola; Мазуніна, Тетяна Олександрівна; Mazunina, Tetiana
2023-06Практикум "Crime and Punishment" з дисципліни "Практичний курс першої іноземної мови" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 "Філологія"», ОП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська"Пилипенко, Інна Олександрівна; Pylypenko, Inna; Тарасюк, Анна Миколаївна; Тarasiuk, Anna