Browsing by Author Vasylkivskyi, Stanislav

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Adaptability and stability mechanisms of Triticeae tribe to epiphytoparasites in anthropical ecosystemMoskalets, Valentyn; Москалець, Валентин Віталійович; Moskalets, Tetiana; Москалець, Тетяна Захарівна; Vasylkivskyi, Stanislav; Васильківський, Станіслав Петрович; Grynyk, Ihor; Гриник, Ігор Володимирович; Vovkohon, Alina; Вовкогон, Аліна Григорівна; Tarasyuk, Serhii; Тарасюк, Сергій Іванович; Rybalchenko, Volodymyr; Рибальченко, Володимир Корнійович
2017Winter barley selection in steady grain production provision in the central forest-steppe of UkraineVasylkivskyi, Stanislav; Васильківський, Станіслав Петрович; Gudzenko, Volodymyr; Гудзенко, Володимир Миколайович
2009-03-26Виробнича практика: Положення та методичні вказівки для студентів осві-тньо-кваліфікаційних рівнів: 6.130100 – бакалавр, 7.130102 – спеціаліст, 8.130102 – магістр зі спеціальності "Агрономія" напряму підготовки 1301 – АгрономіяВасильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl
2015Генетика кількісних ознак: методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів стаціонарної форми навчанняВасильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Куманська, Юлія Олександрівна; Kumanska, Yuliia; Кубрак, Світлана Микоаївна; Kubrak, Svitlana; Сабадин, Валентина Яківна; Sabadyn, Valentyna; Сидорова, Ірина Марківна; Sydorova, Iryna; Шох, Світлана Сергіївна; Shokh, Svitlana
2014Генетичні основи селекції рослин на імунітет: методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів стаціонарної форми навчанняВасильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Івко, Юлія Олександрівна; Ivko, Yuliia; Кубрак, Світлана Микоаївна; Kubrak, Svitlana; Сабадин, Валентина Яківна; Sabadyn, Sabadyn, Valentyna; Сидорова, Ірина Марківна; Sydorova, Iryna; Сухар, Світлана Василівна; Suhar, Svitlana
2004-03-13Методичні вказівки до проходження студентами виробничої практики в господарствах УкраїниВасильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Сікан, Леонід Зодькович; Sikan, Leonid; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Шпак, Михайло Васильович; Shpak, Mykhailo
2006-02-24Методичні вказівки до підготовки та написання дипломної роботи за напрямом „Агрономія” (6.130100, 7.130102, 8.130102)Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Грабовський, Олексій Олександрович; Grabovsky, Oleksii; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Молоцький, Михайло Якович; Molotskyi, Mykhailo; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2004-02-05Методичні вказівки з підготовки та написання дипломної роботи для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямом „Агрономія” (спеціальність 7.130102)Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Сікан, Леонід Зодькович; Sikan, Leonid; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2009-03-26Навчальна практична підготовка студентів агрономічного факультету. Методичні вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.130100 – бакалавр, 7.130102 – спеціаліст, 8.130102 – магістр зі спеціальності "Агрономія" напряму підготовки 1301 – "Агрономія".Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Боковий, Віктор Іванович; Bokovyy, Viktor; Грабовський, Олексій Олександрович; Grabovsky, Oleksii; Кривенко, Анна Іванівна; Kryvenko, Anna; Колодійчук, Василь Дмитрович; Kolodiychuk, Vasyl; Кононенко, Олександр Іванович; Kononenko, Oleksandr; Купчик, Віктор Іванович; Kupchyk, Viktor; Московчук, Валерій Михайлович; Moskovchuk, Valerii; Тімонов, Іван Васильович; Timonov, Ivan; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Трегуб, Микола Ілларіонович; Tregub, Mykola; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Яковенко, Олександр Миколайович; Yakovenko, Oleksandr; Шушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Natalia; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhiy, Sergiy
2009-03-26Положення про організацію наскрізної практичної підготовки студентів напряму 8.090101 «Агрономія» за спеціальністю 8.130108 «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid
2016Сommon wheat: ecological plasticity by biological and technological markersMoskalets, Valentyn; Москалець, Валентин Віталійович; Moskalets, Tetiana; Москалець, Тетяна Захарівна; Vasylkivskyi, Stanislav; Васильківський, Станіслав Петрович; Grynyk, Ihor; Гриник, Ігор Володимирович; Vovkohon, Alina; Вовкогон, Аліна Григорівна; Lobova, Oksana; Лобова, Оксана Володимирівна; Shеvchuk, Oksana; Шевчук, Оксана Анатоліївна; Knyazyuk, Oleh; Князюк, Олег Вікторович