Browsing by Author Trofimova, Anna

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Обліково-аналітичне забезпечення управління затратами в птахівництвіШуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Мельник, Сергій Іванович; Melnyk, Sergey; Свиноус, Іван Вікторович; Svinous, Ivan; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomovy, Serhiy; Гаврик, Олеся Юріївна; Gavryk, Olesya; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grinchuk, Yulia; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentina; Хахула, Богдан Валерійович; Khahula, Bohdan; Утеченко, Дарья Миколаївнa; Utechenko, Darya; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodenyuk, Oksana; Пасічник, Наталія Миколаївна; Pasichnyk, Nataliya; Трофімова, Ганна Василівна; Trofimova, Anna; Семисал, Анна Вікторівна; Semisal, Anna; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytyuk, Dmytro; Свиноус, Надія Іванівна; Svinous, Nadia; Іщенко, Анастасія Володимирівна; Ishchenko, Anastasia; Мельник, Людмила Юріївна; Melnyk, Lyudmila; Гнатишин, Любов Богданівна; Hnatyshyn, Lyubov; Левандівський, Омельян Тарасович; Levandivskyi, Omelyan; Баланюк, Іван Федорович; Balanyuk, Ivan; Іббатулін, Марат Ільдусович; Ibbatulin, Marat; Остапенко, Сергій Олександрович; Ostapenko, Serhii; Нікітченко, Сергій Олександрович; Nikitchenko, Serhii
2021Функціонування ринку молока і молокопродуктів: теорія, зарубіжна та вітчизняна практикаШуст, Олена Анотоліївна; Shust, Olena; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Гончарук, Інна Вікторівна; Honcharuk, Inna; Демчак, Іван Микитович; Demchak, Ivan; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Микатюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat; Козак, Ольга Анатоліївна; Kozak, Olga; Радько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Трофімова, Анна Василівна; Trofimova, Anna; Гнатишин, Людмила Богданівна; Ηnatyshyn, Lyudmila; Шеленко, Діана Іванівна; Shelenko, Diana; Левандівський, Омелян Тарасович; Levandivskyy, Omelyan; Хомовий, Михайло Миколайович; Khomoviy, Mykhailo; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Prysiazhniuk, Nataliia; Семисал, Анна Вікторівна; Semysal, Anna; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Іщенко, Анастасія Валеріївна; Ishchenko, Anastasiia; Підгорний, Анатолій Вікторович; Pidhornyi, Anatolii; Остапенко, С.О.; Ostapenko, S.О.; Шепель, Тетяна Павлівна; Shepel, Tetyana; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya