Browsing by Author Primak, Ivan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Cтруктурний стан і будова орного шару чорнозему типового за різних систем основного обробітку і удобрення в спеціалізованій зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу УкраїниПримак, Іван Дмитрович; Primak, Ivan; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Olexandr
2017Агрономічне ґрунтознавствоПримак, Іван Дмитрович; Купчик, Віктор Іванович; Лозінський, Микола Владиславович; Войтовик, Михайло Вікторович; Панченко, Олександр Борисович; Косолап, Микола Павлович; Коваленко, Віталій Петрович; Федорук, Юрій Васильович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Панченко, Інна Анатоліївна; Primak, Ivan; Kupchyk, Victor; Lozinsky, Mykola; Voytovik, Mykhailo; Panchenko, Oleksandr; Kosolap, Mykola; Kovalenko, Vitaly; Fedoruk, Yury; Levandovska, Svitlana; Panchenko, Inna
2017Активність ферментів чорнозему типового за різних систем обробітку ґрунту й удобрення культур спеціалізованої зернопросапної сівозміниПримак, Іван Дмитрович; Primak, Ivan; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Olexandr; Панченко, Інна Анатоліївна; Panchenko, Inna
2020Баланс гумусу в короткоротаційній сівозміні Правобережного Лісостепу України залежно від систем удобрення чорнозему типовогоПримак, Іван Дмитрович; Primak, Ivan; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Olexandr; Войтовик, Михайло Вікторович; Voitovyk, Mykhailo; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhiy, Sergey; Панченко, Інна Анатоліївна; Panchenko, Inna
2023-03-21Вплив систем основного механічного обробітку ґрунту та удобрення на поширеність шкідників в агробіоценозах п’ятипільної сівозміниГорновська, Світлана Володимирівна; Примак, Іван Дмитрович; Войтовик, Михайло Вікторович; Павліченко, Андрій Андрійович; Hornovska, Svitlana; Primak, Ivan; Voytovik, Mykhailo; Pavlichenko, Andrii
2019Вплив систем основного обробітку і удобрення чорнозему типового на популяцію люмбрицидів в орному шарі ґрунту і продуктивність короткоротаційної сівозміниПримак, Іван Дмитрович; Primak, Ivan; Панченко, Інна Анатоліївна; Panchenko, Inna; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Olexandr; Левандовська, Світлана Миколаївна; Levandovska, Svitlana
2019Вплив систем удобрення сівозміни на продуктивність гірчиці білої на зелене добривоПримак, Іван Дмитрович; Primak, Ivan; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Olexandr; Панченко, Інна Анатоліївна; Panchenko, Inna
2000До питання про забруднення чорноземів типових важкими металами навколо міста Біла ЦеркваПримак, Іван Дмитрович; Урсулов, Володимир Федорович; Карпенко, Василь Григорович; Ображій, Сергій Володимирович; Боканча, Алла Петрівна; Primak, Ivan; Ursulov, Vladimir; Karpenko, Vasyl; Obrazhii, Serhiy; Bokancha, Alla
2018-05-22Еволюція теоретичних і практичних основ переходу від полицевого до безполицевого і поверхневого обробітку грунту в Україні до середини першої половини 20 ст.Примак, Іван Дмитрович; Primak, Ivan; Войтовик, Михайло Вікторович; Voitovyk, Mykhailo; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Aleksandr; Карпенко, Василь Григорович; Karpenko, Vasil; Левандовська, Світлана Миколаївна; Levandovska, Svitlana; Панченко, Інна Анатоліївна; Panchenko, Inna
2018Еволюція теоретичних і практичних основ переходу від полицевого до безполицевого і поверхневого та нульового обробітків грунту в Україні з середини першої половини 20 ст. до сьогоденняПримак, Іван Дмитрович; Primak, Ivan; Войтовик, Михайло Вікторович; Voitovyk, Mykhailo; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Aleksandr; Карпенко, Василь Григорович; Karpenko, Vasil; Левандовська, Світлана Миколаївна; Levandovska, Svitlana; Панченко, Інна Анатоліївна; Panchenko, Inna
2010Екологічні проблеми землеробстваПримак, Іван Дмитрович; Манько, Юрій Прокопович; Рідей, Наталія Михайлівна; Мазур, Віктор Анатолійович; Горщар, Владислав Іванович; Конопльов, Олексій Володимирович; Паламарчук, Світлана Петрівна; Примак, Олена Іванівна; Primak, Ivan; Yuriy, Manko; Riday, Natalia; Mazur, Victor; Gorshchar, Vladyslav; Konopliov, Oleksiy; Palamarchuk, Svitlana; Primak, Olena
2023-04-06Ефективність регулювання бур’янового компонента агрофітоценозів системами основного обробітку грунту в п’ятипільній сівозмініПримак, Іван Дмитрович; Павліченко, Андрій Андрійович; Панченко, Олександр Борисович; Войтовик, Михайло Вікторович; Primak, Ivan; Pavlichenko, Andrii; Panchenko, Oleksand; Voytovik, Mykhailo
2018-04Забур’яненість і продуктивність агрофітоценозів короткоротаційної сівозміни Правобережного Лісостепу України за різних систем основного обробітку і удобрення чорнозему типовогоПримак, Іван Дмитрович; Primak, Ivan; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Aleksandr; Панченко, Інна Анатоліївна; Panchenko, Inna
2023-03-30Зміна рясності бур’янового компонента агрофітоценозів і продуктивності сівозміни за чотирьох систем основного обробітку грунтуПримак, Іван Дмитрович; Войтовик, Михайло Вікторович; Покотило, Ігор Анатолійвич; Панченко, Олександр Борисович; Ображій, Сергій Володимирович; Павліченко, Андрій Андрійович; Primak, Ivan; Voytovik, Mykhailo; Pokotylo, Ihor; Panchenko, Oleksandr; Obrazhii, Serhii; Pavlichenko, Andrii
2015Зміна сегетального компоненту спеціалізованої зернопросапної сівозміни за різних систем основного обробітку ґрунту в Центральному Лісостепу УкраїниПримак, Іван Дмитрович; Primak, Ivan; Панченко, Олександр Борисович; Panchenko, Olexandr
2019Механічний обробіток ґрунту історія, теорія, практикаПримак, Іван Дмитрович; Косолап, Микола Павлович; Панченко, Олександр Борисович; Богатир, Людмила Вікторівна; Караульна, Віталіна Миколаївна; Федорук, Юрій Васильович; Покотило, Ігор Анатолійович; Правдива, Людмила Анатоліївна; Лозінська, Тетяна Павлівна; Панченко, Інна Анатоліївна; Левандовська, Світлана Миколаївна; Primak, Ivan; Kosolap, Mykola; Panchenko, Oleksandr; Bogatyr, Lyudmila; Karaulna, Vitalina; Fedoruk, Yury; Pokotylo, Ihor; Pravdyva, Lyudmyla; Lozinska, Tatyana; Panchenko, Inna; Levandovska, Svitlana
2024Порадник із плодівництва, овочівництва та тваринництва для сільських господарів українцівПримак, Іван Дмитрович; Присяжнюк, Наталія Михайлівна; Шубенко, Лідія Анатоліївна; Кубрак, Світлана Миколаївна; Федорук, Наталія Миколаївна; Горчанок, Анна Володимирівна; Леус, Віталій Володимирович; Мулєнок, Яна Олександрівна; Поротікова, Інна Ігорівна; Primak, Ivan; Prysiazhniuk, Natalia; Shubenko, Lidiia; Kubrak, Svitlana; Fedoruk, Natalia; Horchanok, Anna; Leus, Vitaliy; Mulenok, Yana; Porotikova, Inna
2023-03-10Програма та методика проведення навчальної практики. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності – 201 АгрономіяХахула, Валерій Семенович; Городецький, Олександр Степанович; Козак, Леонід Андрійович; Сабадин, Валентина Яківна; Грабовський, Микола Борисович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Сенчук, Микола Миколайович; Демещук, Віктор Арсентійович; Примак, Іван Дмитрович; Карпук, Леся Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Панченко, Інна Анатоліївна; Кубрак, Світлана Миколаївна; Сидорова, Ірина Марківна; Шубенко, Лідія Анатоліївна; Хахула, Богдан Валерійович; Шушківська, Наталія Іванівна; Лозінський, Микола Владиславович; Дубовик, Наталія Сергіївна; Федорук, Юрій Васильович; Панченко, Тарас Валентинович; Покотило, Ігор Анатолійович; Остренко, Михайло Володимирович; Правдива, Людмила Анатоліївна; Khakhula, Valerii; Gorodetskyi, Alexandr; Kozak, Leonid; Sabadyn, Valentyna; Grabovskiy, Mykola; Levandovska, Svitlana; Senchuk, Mykola; Demeshchuk, Victor; Primak, Ivan; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Panchenko, Inna; Kubrak, Svitlana; Sidorova, Irina; Shubenko, Lidiia; Khakhula, Bohdan; Shushkivska, Nataliia; Lozinskyi, Mykola; Dubovyk, Nataliia; Fedoruk, Yurii; Panchenko, Taras; Pokotylo, Igor; Ostrenko, Mykhailo; Pravdyva, Liudmyla
2017Цілющі, отруйні і шкідливі бур’янисті рослини в землеробстві УкраїниПримак, Іван Дмитрович; Садовська, Надія Петрівна; Левандовська, Світлана Миколаївна; Косолап, Микола Павлович; Демидась, Григорій Ілліч; Коваленко, Віталій Петрович; Панченко, Олександр Борисович; Селезньова, Ольга Іванівна; Primak, Ivan; Sadovska, Nadia; Levandovska, Svitlana; Kosolap, Mykola; Demydas, Grigory; Kovalenko, Vitaly; Panchenko, Oleksandr; Seleznyova, Olga