Browsing by Author Grynchuk, Yuliia

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Детермінанти формування агропродовольчих ланцюгів в середовищі домогосподарств УкраїниПаска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yuliia; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna
2019Економічні аспекти розвитку тваринництва в особистих селянських господарствахВарченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Демчак, Іван Микитович; Demchak, Ivan; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Артімонова, Ірина ВІкторівна; Artimonova, Iryna; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytyuk, Dmytro; Кальченко, Сергій Володимирович; Kalchenko, Sergij; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yuliia; Гринчук, Віталій Юрійович; Grynchuk, Vitalij; Рудич, Оксана Олександрівна; Rudych, Oksana; Драган, Оксана Олександрівна; Drahan, Oksana; Ткаченко, Катерина Віталіївна; Tkachenko, Kateryna; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Хомовий, Сергій Михайлович; Khomoviy, Serhii; Хомовий, Михайло Миколайович; Khomoviy, Mykhailo; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Завалевська, Валентина Олександрівна; Zavalevska, Valentyna; Ібатуллін, Марат Ільдусович; Ibatullin, Marat
2020Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»Гринчук, Віталій Юрійович; Grynchuk, Vitaliy; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yuliia; Грищенко, Леонід Володимирович; Gryshhenko, Leonid; Губанова, Тамара Олексіївна; Gubanova, Tamara; Гудзь, Тетяна Іванівна; Gudz, Tetyana; Дрозд, Олексій Юрійович; Drozd, Oleksij; Журавель, Валерій Олександрович; Zhuravel, Valerij; Журавель, Ярослав Володимирович; Zhuravel, Yaroslav; Журавльов, Дмитро Володимирович; Zhuravlov, Dmytro; Іншин, Микола Іванович; Inshyn, Mykola; Казанчук, Ірина Дмитрівна; Kazanchuk, Iryna; Касмінін, Олександр Володимирович; Лазарєв, Віктор Вікторович; Lazaryev, Viktor; Оніщенко, Наталія Миколаївна; Onishhenko, Nataliya; Одинцова, Ірина Миколаївна; Odynczova, Iryna; Пєтков, Сергій Валерійович; Pyetkov, Sergij; Пікуль, Володимир Павлович; Теремецький, Владислав Іванович; Чижмарь, Катерина Іванівна; Chyzhmar, Kateryna; Чижмарь, Юрій Васильович; Chyzhmar, Yurij
2017Корпоративне управління: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами всіх форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування»Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yuliia; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr
2021Обґрунтування стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва молокаПаска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yuliia; Радько, Віталій Іванович; Radko, Vitalii; Ткаченко, Катерина Віталіївна; Tkachenko, Kateryna
2020Організаційно-економічні відносини в ланцюзі поставок молока та молокопродукціїПаска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yuliia; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna
2021Ризик-орієнтовний менеджмент корпоративних підприємств у сучасних умовахНасікан, Ніна Іванівна; Nasikan, Nina; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yuliia; Вдовічена, Ольга Генадіївна; Vdovichena, Olha