Browsing by Author Dubovyk, Nataliia

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Detection of perspective winter wheat genotypes by electrophoretic spectra of storage proteins.Kozub, Nataliia; Козуб, Наталія Олександрівна; Sozinov, Ihor; Созінов, Ігор Олексійович; Kyrylenko, Vira; Кириленко, Віра Вікторівна; Kochmarskyi, Valentin; Кочмарський, Валентин Сергійович; Humeniuk, Oleksandr; Гуменюк, Олександр Володимирович; Dubovyk, Nataliia; Дубовик, Наталія Сергіївна; Vasilkivskiy, Stanislav; Васильківський, Станіслав Петрович
2021-04-02Influence of climatic factors on Triticum aestivum L. grains formation in F1 crossing varieties with 1AL.1RS and 1BL.1RS translocationsKyrylenko, Vira; Кириленко, Віра Вікторівна; Kochmarskyi, Valentin; Кочмарський, Валентин Сергійович; Humeniuk, Oleksandr; Гуменюк, Олександр Володимирович; Volohdina, Halina; Вологдіна, Галина Борисівна; Pykalo, Serhii; Пикало, Сергій Валерійович; Dubovyk, Nataliia; Дубовик, Наталія Сергіївна; Sabadyn, Valentyna; Сабадин, Валентина Яківна; Lobachov, Victor; Лобачов, Віктор Олександрович
2015-03-10Вихідний матеріал для селекції пшениці м’якої озимої за пластичністю та стабільністюДубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia; Кириленко, Віра Вікторівна; Kyrulenko, Vira; Дергачев, Олександр Леонідович; Dergachov, Oleksandr
2021-04-23Дослідження вихідного матеріалу Triticum aestivum L. та Triticum spelta L. після перезимівліГетьман, Ольга Олександрівна; Getman, Oliia; Дубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia; Гуменюк, Олександр Володимирович; Humeniuk, Oleksandr
2022Дослідження сучасних сортів пшениці озимої за урожайністю залежно від умов вирощуванняЛось, Руслан Миколайович; Los, Ruslan; Дубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia
2021-12-09Зав’язування зерен Triticum aestivum L. залежно від умов року за схрещування сортів із 1AL.1RS та 1BL.1RS транслокаціямиКириленко, Віра Вікторівна; Kyrylenko, Vira; Гуменюк, Олександр Володимирович; Humeniuk, Oleksandr; Дубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia; Сабадин, Валентина Яківна; Sabadyn, Valentyna; Терещенко, Дмитро Олександрович; Tereshchenko, Dmytro; Береза, Ігор Станіславович; Bereza, Ihor; Шквара, Олександр Вікторович; Shkvara, Oleksandr; Трохимчук, Антон Федорович; Trokhymchuk, Anton
2015Методи підвищення морозо-, зимостійкості пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) в умовах лісостепу УкраїниКириленко, Віра Вікторівна; Kyrylenko, Vira; Гуменюк, Олександр Володимирович; Humeniuk, Oleksandr; Дергачов, Олександр Леонідович; Dergachov, Oleksandr; Дубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia; Близнюк, Богдана Валеріївна; Bluyznyk, Bohdana; Хоменко, Світлана Олегівна; Homenko, Svitlana
2020-10-16Методичні аспекти групової стійкості проти збудників хвороб у популяціях F2 та F3 Triticum aestivum L. за використання пшенично-житніх транслокаційДубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia; Лозінський, Микола Владиславович; Lozinskiy, Nicolai; Гуменюк, Олександр Володимирович; Humeniuk, Oleksandr; Кириленко, Віра Вікторівна; Kyrylenko, Vira
2021-10-15Особливості зав’язування зерен у F1 при схрещуванні Triticum aestivum L. та Triticum spelta L.Гетьман, Ольга Олександрівна; Getman, Oliia; Дубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia; Кириленко, Віра Вікторівна; Kyrylenko, Vira
2015-01-10Пластичність та стабільність вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої (Triticum аestivum L.)Дубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia; Кириленко, Віра Вікторівна; Kyrulenko, Vira; Дергачев, Олександр Леонідович; Dergachov, Oleksandr
2023-03-10Програма та методика проведення навчальної практики. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності – 201 АгрономіяХахула, Валерій Семенович; Городецький, Олександр Степанович; Козак, Леонід Андрійович; Сабадин, Валентина Яківна; Грабовський, Микола Борисович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Сенчук, Микола Миколайович; Демещук, Віктор Арсентійович; Примак, Іван Дмитрович; Карпук, Леся Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Панченко, Інна Анатоліївна; Кубрак, Світлана Миколаївна; Сидорова, Ірина Марківна; Шубенко, Лідія Анатоліївна; Хахула, Богдан Валерійович; Шушківська, Наталія Іванівна; Лозінський, Микола Владиславович; Дубовик, Наталія Сергіївна; Федорук, Юрій Васильович; Панченко, Тарас Валентинович; Покотило, Ігор Анатолійович; Остренко, Михайло Володимирович; Правдива, Людмила Анатоліївна; Khakhula, Valerii; Gorodetskyi, Alexandr; Kozak, Leonid; Sabadyn, Valentyna; Grabovskiy, Mykola; Levandovska, Svitlana; Senchuk, Mykola; Demeshchuk, Victor; Primak, Ivan; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Panchenko, Inna; Kubrak, Svitlana; Sidorova, Irina; Shubenko, Lidiia; Khakhula, Bohdan; Shushkivska, Nataliia; Lozinskyi, Mykola; Dubovyk, Nataliia; Fedoruk, Yurii; Panchenko, Taras; Pokotylo, Igor; Ostrenko, Mykhailo; Pravdyva, Liudmyla
2018-04-20Прояв гетерозису за кількістю та масою зерен із головного колоса у гібридів F1 Triticum аestivum L.Дубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia; Гуменюк, Олександр Володимирович; Humeniuk, Oleksandr; Кириленко, Віра Вікторівна; Kyrylenko, Vira
2020Прояв господарських ознак у гібридних поколіннях пшениці м’якої озимої за використання пшенично-житніх транслокацій у Правобережному ЛісостепуДубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia
2020Прояв господарських ознак у гібридних поколіннях пшениці м’якої озимої за використання пшенично-житніх транслокацій у Правобережному ЛісостепуДубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia
2023Прояв фенотипового домінування в F1 та ступеня трансгресії у F2 за елементами продуктивності головного колоса пшениці м’якої озимоїГуменюк, Олександр Володимирович; Humeniuk, Oleksandr; Кириленко, Віра Вікторівна; Kyrylenko, Vira; Сабадин, Валентина Яківна; Sabadyn, Valentyna; Дубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia
2023-03-24Підбір методу стерилізації рослинних експлантів Сorylus maxima Mill. для введення в культуру in vitro.Куманська, Юлія Олександрівна; Kumanska, Yuliia; Дубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia; Сидорова, Ірина Марківна; Sidorova, Irina; Сабадин, Валентина Яківна; Sabadyn, Valentyna
2022Реакція перспективних сортів пшениці озимої за урожайністю на умови вирощуванняЛось, Руслан Миколайович; Los, Ruslan; Кириленко, Віра Вікторівна; Kyrylenko, Vira; Гуменюк, Олександр Волдимирович; Humeniuk, Oleksandr; Дубовик, Наталія; Dubovyk, Nataliia
2016-01-01Ретроспективний аналіз погодних умов у зоні діяльності Миронівського інституту пшениціКириленко, Віра Вікторівна; Kyrylenko, Vira; Волощук, Сергій Іванович; Voloschuk, Sergii; Дубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia; Близнюк, Богдана Валеріївна; Blyzniuk, Bogdana
2022-06-24Селекційно-генетичні особливості прояву кількості зерен у головному колосі у гібридів з пшенично-житніми транслокаціями 1BL.1RS і 1AL.1RS в умовах Лісостепу УкраїниДубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia; Сабадин, Валентина Яківна; Sabadyn, Valentyna; Кириленко, Віра Вікторівна; Kyrylenko, Vira; Гуменюк, Олександр Володимирович; Humeniuk, Oleksandr; Лобачов, Володимир Олександрович; Lobachov, Volodymyr
2019-03-20Ступінь фенотипового домінування за показниками якості зерна у гібридів F1 Triticum aestivum L., створених за участі пшенично-житніх транслокаційДубовик, Наталія Сергіївна; Dubovyk, Nataliia; Кириленко, Віра Вікторівна; Kyrulenko, Vira; Гуменюк, Олександр Володимирович; Humeniuk, Oleksandr; Правдзіва, Ірина Володимирівна; Pravdziva, Iryna