Browsing by Author Шушківська, Наталія Іванівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Seed yield and the possibility of biofuel production from sorghum (Sorghum bicolor L.) in Ukraine.Pravdyva, Liudmyla; Правдива, Людмила Анатоліївна; Prysiazhniuk, Oleh; Присяжнюк, Олег Іванович; Khakhula, Valerii; Хахула, Валерій Семенович; Fedoruk, Yurii; Федорук, Юрій Васильович; Shushkivska, Nataliia; Шушківська, Наталія Іванівна
2019The role of Harmonia axyridis in the Coccinellidae complex in forest-steppe agrolandscapes in UkraineGrabovska, Tetiana; Грабовська, Тетяна Олександрівна; Shushkivska, Natalia; Шушківська, Наталія Іванівна
2019Агробіоценоз гречки за використання органічно-мінерального добриваГрабовська, Тетяна Олександрівна; Grabovska, Tetiana; Мазур, Тетяна Григорівна; Mazur, Tetyana; Шушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Natalia
2015Видовий склад комах агробіоценозу пшеничного поля та контроль їх чисельностіКривенко, Анна Іванівна; Шушківська, Наталія Іванівна; Kryvenko, Anna; Shushkivska, Nataliia
2023-10Ентомокомплекс на сходах пшениці озимої в умовах науково-виробничого центру Білоцерківського національного аграрного університетуШушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Nataliia
2013Ентомофауна гороху посівногоШушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Nataliia
2019Ефективність застосування органічно-мінерального добрива «Опті Рост» на посівах соїГрабовська, Тетяна Олександрівна; Grabovska, Tetiana; Мазур, Тетяна Григорівна; Mazur, Tetyana; Терновий, Юрій Вікторович; Ternowoj, Urii; Шушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Natalia; Галака, Олександр Іванович; Halaka, Oleksandr; Матвієнко, Юрій Володимирович; Matvienko, Urii
2016-04-11Жужелиці (Coleoptera, Carabidae) в біоценозах Центрального Лісостепу УкраїниШушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Natalia
2016Жужелиці (Coleoptera, Carabidae) В Біоценозах Центрального Лісостепу УкраїниШушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Nataliia
2014Лускокрилі (Lepidoptera) в біоценозах Центрального лісостепу України раїниШушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Nataliia
2009-03-26Навчальна практична підготовка студентів агрономічного факультету. Методичні вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: 6.130100 – бакалавр, 7.130102 – спеціаліст, 8.130102 – магістр зі спеціальності "Агрономія" напряму підготовки 1301 – "Агрономія".Васильківський, Станіслав Петрович; Vasylkivskyi, Stanislav; Примак, Іван Дмитрович; Prymak, Ivan; Козак, Леонід Андрійович; Kozak, Leonid; Боковий, Віктор Іванович; Bokovyy, Viktor; Грабовський, Олексій Олександрович; Grabovsky, Oleksii; Кривенко, Анна Іванівна; Kryvenko, Anna; Колодійчук, Василь Дмитрович; Kolodiychuk, Vasyl; Кононенко, Олександр Іванович; Kononenko, Oleksandr; Купчик, Віктор Іванович; Kupchyk, Viktor; Московчук, Валерій Михайлович; Moskovchuk, Valerii; Тімонов, Іван Васильович; Timonov, Ivan; Ткачук, Василь Микитович; Tkachuk, Vasyl; Трегуб, Микола Ілларіонович; Tregub, Mykola; Городецький, Олександр Степанович; Gorodetsky, Oleksandr; Яковенко, Олександр Миколайович; Yakovenko, Oleksandr; Шушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Natalia; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhiy, Sergiy
2023-03-10Програма та методика проведення навчальної практики. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності – 201 АгрономіяХахула, Валерій Семенович; Городецький, Олександр Степанович; Козак, Леонід Андрійович; Сабадин, Валентина Яківна; Грабовський, Микола Борисович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Сенчук, Микола Миколайович; Демещук, Віктор Арсентійович; Примак, Іван Дмитрович; Карпук, Леся Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Панченко, Інна Анатоліївна; Кубрак, Світлана Миколаївна; Сидорова, Ірина Марківна; Шубенко, Лідія Анатоліївна; Хахула, Богдан Валерійович; Шушківська, Наталія Іванівна; Лозінський, Микола Владиславович; Дубовик, Наталія Сергіївна; Федорук, Юрій Васильович; Панченко, Тарас Валентинович; Покотило, Ігор Анатолійович; Остренко, Михайло Володимирович; Правдива, Людмила Анатоліївна; Khakhula, Valerii; Gorodetskyi, Alexandr; Kozak, Leonid; Sabadyn, Valentyna; Grabovskiy, Mykola; Levandovska, Svitlana; Senchuk, Mykola; Demeshchuk, Victor; Primak, Ivan; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Panchenko, Inna; Kubrak, Svitlana; Sidorova, Irina; Shubenko, Lidiia; Khakhula, Bohdan; Shushkivska, Nataliia; Lozinskyi, Mykola; Dubovyk, Nataliia; Fedoruk, Yurii; Panchenko, Taras; Pokotylo, Igor; Ostrenko, Mykhailo; Pravdyva, Liudmyla
2017Регулююча роль природних ентомофагів та вплив на них препаратів з різним механізмом дії в агроценозах зернових колосових культур у центральному Лісостепу УкраїниКривенко, Анна Іванівна; Kryvenko, Anna; Шушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Natalia
2017Регулююча роль природних ентомофагів та вплив на них препаратів з різним механізмом дії в агроценозах зернових колосових культур у Центральному Лісостепу УкраїниКривенко, Анна Іванівна; Шушківська, Наталія Іванівна; Kryvenko, Anna; Shushkivska, Nataliia
2020Фітосанітарний стан агроценозу пшениці озимої у Південному Степу УкраїниКривенко, Анна Іванівна; Шушківська, Наталія Іванівна; Kryvenko, Anna; Shushkivska, Nataliia
2023Хімічний захист пшениці озимої в умовах Науково-виробничого центру Білоцерківського національного аграрного університетуШушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Nataliia; Ображій, Сергій Володимирович; Obrazhiy, Sergey