Browsing by Author Levandovska, Svitlana

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 26 to 45 of 55 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Лісорозведення – основний метод екоадаптаційного відтворення лісів та збільшення лісистості УкраїниКімейчук, Іван Васильович; Хрик, Василь Михайлович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Третяк, Анатолій Миколайович; Кучерявенко, Олена Петрівна; Kimeichuk, Ivan; Khryk, Vasyl; Levandovska, Svitlana; Tretiak, Anatolii; Kucheriavenko, Olena
2023-03-10Лісівництво: Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 205 «Лісове господарство»Хрик, Василь Михайлович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Кімейчук, Іван Васильович; Зелінський, Богдан Валерійович; Khryk, Vasyl; Levandovska, Svitlana; Kimeichuk, Ivan; Zelinskyi, Bohdan
2022Лісівництво: робочий зошит із практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 205 – Лісове господарствоХрик, Василь Михайлович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Кімейчук, Іван Васильович; Бойко, Василь Михайлович; Khryk, Vasyl; Levandovska, Svitlana; Kimeichuk, Ivan; Boyko, Vasyl
2018-11Лісівничо-меліоративні властивості полезахисних лісових смуг Білоцерківського національного аграрного університетуЛевандовська, Світлана Миколаївна; Levandovska, Svitlana; Четверіков, Іван Юрійович; Chetverikov, Ivan
2024-03-21Літературний письмовий твір «Методика визначення інтегрального показника стану лісових насаджень» («Інтегрований показник стану»)Хрик, Василь Михайлович; Малюга, Володимир Миколайович; Міндер, Вікторія Володимирівна; Кімейчук, Іван Васильович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Ситник, Олександр Сергійович; Khryk, Vasyl; Maliuha, Volodymyr; Minder, Viktoriia; Kimeichuk, Ivan; Levandovska, Svitlana; Sytnyk, Oleksandr
2019Методичні рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів вищої освіти різних форм навчання спеціальності 205 «Лісове господарство»Хахула, Валерій Семенович; Khakhula, Valerii; Хрик, Василь Михайлович; Khryk, Vasily; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa; Левандовська, Світлана Миколаївна; Levandovska, Svitlana; Філіпова, Лариса Миколаївна; Filipova, Larysa; Лозінська, Тетяна Павлівна; Lozinska, Tetiana; Хахула, Богдан Валерійович; Khakhula, Bohdan; Бойко, Василь Михайлович; Boyko, Vasyl
2019Механічний обробіток ґрунту історія, теорія, практикаПримак, Іван Дмитрович; Косолап, Микола Павлович; Панченко, Олександр Борисович; Богатир, Людмила Вікторівна; Караульна, Віталіна Миколаївна; Федорук, Юрій Васильович; Покотило, Ігор Анатолійович; Правдива, Людмила Анатоліївна; Лозінська, Тетяна Павлівна; Панченко, Інна Анатоліївна; Левандовська, Світлана Миколаївна; Primak, Ivan; Kosolap, Mykola; Panchenko, Oleksandr; Bogatyr, Lyudmila; Karaulna, Vitalina; Fedoruk, Yury; Pokotylo, Ihor; Pravdyva, Lyudmyla; Lozinska, Tatyana; Panchenko, Inna; Levandovska, Svitlana
2022-04-15Моніторинг стану зелених насаджень заповідного парку «Томилівський»Левандовська, Світлана Миколаївна; Levandovska, Svitlana; Олешко, Олена Геннадіївна; Оleshko, Оlena
2017Морфологическая изменчивость культиваров Callistephus chinensis (L.) Nees в условиях интродукции в Правобережной Лесостепи УкраиныЛевандовская, Светлана Николаевна; Levandovska, Svitlana; Левандовська, Світлана Миколаївна
2021Науково-теоретичні основи рекультивації техногенно порушених ландшафтів : навч. посібХахула, Валерій Семенович; Хрик, Василь Михайлович; Лозінська, Тетяна Павлівна; Левандовська, Світлана Миколаївна; Кімейчук, Іван Васильович; Бойко, Василь Михайлович; Khakhula, Valerii; Khryk, Vasyl; Lozinska, Tetiana; Levandovska, Svitlana; Kimeichuk, Ivan; Boiko, Vasyl
2018Організація бази практичної підготовки фахівців садово-паркового господарства у Білоцерківському національному аграрному університетіМасальський, Владислав Петрович; Олешко, Олена Геннадіївна; Левандовська, Світлана Миколаївна; Masalskiy, Vladislav; Oleshko, Helena; Levandovska, Svitlana
2020-04Особливості відтворення сосни звичайної у Томилівському лісництві ДП «Білоцерківське лісове господарство»Левандовська, Світлана Миколаївна; Стоцький, Владислав Володимирович; Levandovska, Svitlana; Stotskyi, Vladyslav
2021Оцінка стану лісових культур, створених на перелогових землях РівненщиниКімейчук, Іван Васильович; Радько, Роман Петрович; Хрик, Василь Михайлович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Соколенко, Костянтин Іванович; Ребко, Сергій Васильович; Kimeichuk, Ivan; Radko, Roman; Khryk, Vasil; Levandovska, Svitlana; Sokolenko, Konstantine; Rebko, Sergey
2021-12-15Оцінювання втрат біотичної стійкості природних деревостанів, що зростають на яружно-балкових та деградованих землях Правобережного ЛісостепуХрик, Василь Михайлович; Хахула, Валерій Семенович; Кімейчук, Іван Васильович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Ребко, Сергій Васильович; Khrik, Vasil; Khakhula, Valeriy; Kimeichuk, Ivan; Levandovska, Svitlana; Rabko, Siarhei
2023-03-10Програма та методика проведення навчальної практики. Навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності – 201 АгрономіяХахула, Валерій Семенович; Городецький, Олександр Степанович; Козак, Леонід Андрійович; Сабадин, Валентина Яківна; Грабовський, Микола Борисович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Сенчук, Микола Миколайович; Демещук, Віктор Арсентійович; Примак, Іван Дмитрович; Карпук, Леся Михайлівна; Павліченко, Андрій Андрійович; Панченко, Інна Анатоліївна; Кубрак, Світлана Миколаївна; Сидорова, Ірина Марківна; Шубенко, Лідія Анатоліївна; Хахула, Богдан Валерійович; Шушківська, Наталія Іванівна; Лозінський, Микола Владиславович; Дубовик, Наталія Сергіївна; Федорук, Юрій Васильович; Панченко, Тарас Валентинович; Покотило, Ігор Анатолійович; Остренко, Михайло Володимирович; Правдива, Людмила Анатоліївна; Khakhula, Valerii; Gorodetskyi, Alexandr; Kozak, Leonid; Sabadyn, Valentyna; Grabovskiy, Mykola; Levandovska, Svitlana; Senchuk, Mykola; Demeshchuk, Victor; Primak, Ivan; Karpuk, Lesia; Pavlichenko, Andrii; Panchenko, Inna; Kubrak, Svitlana; Sidorova, Irina; Shubenko, Lidiia; Khakhula, Bohdan; Shushkivska, Nataliia; Lozinskyi, Mykola; Dubovyk, Nataliia; Fedoruk, Yurii; Panchenko, Taras; Pokotylo, Igor; Ostrenko, Mykhailo; Pravdyva, Liudmyla
2017Підсумки інтродукції культиварів Сallistephus chinensis (L.) Nees в Білоцерківському НАУЛевандовська, Світлана Миколаївна; Черняк, Володимир Максимович; Олешко, Олена Геннадіївна; Levandovska, Svitlana; Chernyak, Volodymyr; Oleshko, Helena
2021-04-15Роль навчальної практики з ботаніки у підготовці майбутніх фахівців лісового господарстваЛевандовська, Світлана Миколаївна; Levandovska, Svitlana
2021-04-15Роль навчальної практики з ботаніки у підготовці майбутніх фахівців лісового господарстваЛевандовська, Світлана Миколаївна; Levandovska, Svitlana
2013Санітарний стан дубових насаджень зеленої зони м. Біла ЦеркваЛевандовська, Світлана Миколаївна; Levandovska, Svitlana
2019-11-06Санітарний стан полезахисних лісових смуг Білоцерківського НАУХрик, Василь Михайлович; Левандовська, Світлана Миколаївна; Лозінська, Тетяна Павлівна; Бойко, Василь Михайлович; Khryk, Vasyl; Levandovska, Svitlana; Lozinska, Tetiana; Boyko, Vasyl