Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/717
Title: Поведінка корів-первісток в умовах безприв’язно-боксового утримання
Other Titles: Behavior of cows-firstborn under loose-boxed retention
Authors: Косіор, Леся Тарасівна
Kosior, Lesia
Keywords: корови-первістки;однотипна годівля;безприв’язне утримання;cows firstborn;sister feeding;Loose;food behavior;коровы-первотелки,;однообразное кормление;кормовое поведение;беспривязное содержание
Issue Date: 2013
Publisher: Вінницький національний аграрний університет
Citation: -
Series/Report no.: -;-
Abstract: Вивчено поведінку корів-первісток української чорно-рябої молочної та голштинської порід в умовах безприв’язного утримання. У результаті виявлена ритмічність добового режиму корів яка зумовлена одноманітними умовами утримання та розпорядком виконання технологічних процесів годівлі і доїння /Studied the behavior of primiparous cows Ukrainian black and white dairy and Holstein breeds in Loose. The result revealed the rhythm of daily regime cows that caused uniform conditions and routine implementation processes of feeding and milking./ Изучено поведение коров-первотелок украинской чёрно-пёстрой молочной и голштинской пород в условиях беспривязного содержания. В результате обнаружена ритмичность суточного режима коров, которая обусловлена однообразными условиями содержания и распорядком исполнения технологических процессов кормления и доения.
Description: Косіор Л. Т. Поведінка корів-первісток в умовах безприв’язно-боксового утримання / Л. Т. Косор // Cучасні проблеми селекції, розведення та гігієни тварин: Збірник наукових праць ВНАУ. - Вінниця, 2013. - Вип. 3 (73). - С. 84-87.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/717
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.084
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
povedinka_ koriv.pdf626,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.