Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/320
Title: Ефективність використання бугаїв-плідників голштинської породи
Other Titles: Effectively of using of holstein breed bulls
Authors: Ставецька, Руслана Володимирівна
Stavetska, Ruslana
Рудик, Іван Адамович
Rudyk, Ivan
Keywords: голштинська порода;бугаї-плідники;категорії племінних тварин;Holstein breed;bulls;categories of pedigree animals;быки-производители;категории племенных животных
Issue Date: 2009
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Abstract: У даній статті проаналізовані результати відбору бугаїв-плідників голштинської породи, оцінених за кордоном і в країнах СНД. Використання великої кількості бугаїв, отриманих від численних батьків, при- звело до збільшення кількості батьків бугаїв та порушення класичного співвідношення категорій племін- них тварин. При цьому зросла частка впливу матерів бугаїв на генетичний прогрес за надоєм до 47,7%. Це вимагає розробки нових підходів до проведення селекційно-племінної роботи з молочною худобою, лінійного розведення та ефективності великомасштабної селекції в цілому. The results of effectively of using of Holstein breed bulls selection in foreign countries and in the CIS countries are analysed in this article. The using of plenty of bulls, which are getting from numerous bulls to breed bulls, to assist in the increase of bulls to breed bulls amount and violation of classic correlation between categories of pedigree animals. It promotes of increasing of cows to breed bulls part of influence on yield of milk genetic progress on 47,7%. It requires development of the new ways of breeding work with dairy cattle, to the linear breeding and efficiency of large-scale selection on the whole. В данной статье проанализированы результаты эффективности использования быков-производителей голштинской породы, оцененные за границей и в странах СНГ. Использование большого количества быков, полученных от многочисленных отцов, способствовало увеличению количества отцов быков и нарушению классического соотношения категорий племенных животных. При этом возросла доля влияния матерей быков на генетический прогресс по удою на 47,7%. Это требует разработки новых подходов к проведению селекционно-племенной работы с молочным скотом, линейного разведения и эффективности крупномасштабной селекции в целом.
Description: Ставецька Р.В. Ефективність використання бугаїв-плідників голштинської породи/ Р.В. Ставецька, І.А. Рудик // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць. – Біла Церква: БНАУ, 2009 .– Вип. 1 (67). – С.14-17
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/320
metadata.dc.identifier.udc: УДК 636.22/28.082.26
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konsolidovanist.pdf498,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.