Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1228
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСтавецька, Руслана Владимирівна-
dc.contributor.authorStavetska, Ruslana-
dc.contributor.authorБуштрук, Марина Віталіївна-
dc.contributor.authorBystryk, Maryna-
dc.contributor.authorСтаростенко, Ірина Сергіївна-
dc.contributor.authorStarostenko, Iryna-
dc.contributor.authorТитаренко, Ірина Василівна-
dc.contributor.authorTytarenko, Iryna-
dc.date.accessioned2018-10-04T08:23:24Z-
dc.date.available2018-10-04T08:23:24Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationЕфективність розведення за лініями в популяціях молочної худоби/ Р.В. Ставецька, М.В. Буштрук, І.С. Старостенко, І.В. Титаренко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Науковий вісник. – Київ: НУБіП, 2013. – Вип. № 190. – С. 298-304.uk_UA
dc.identifier.issnISSN 2518-1041-
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1228-
dc.descriptionIt was established that the Holstein lines in dairy cattle populations in Ukraine are the structural parts of Holstein, Ukrainian Black and White and Ukrainian Red and White dairy breeds. Purebred Holsteins bulls are characterized the best breeding value of milk yield (P<0,001) compared with the bulls of Ukrainian dairy cattle breeds regardless of ancestors age. Not founded the dependence of the grade of consolidation in various lines from the number of bull’s generation, country assessment and the level of daughters’ milk productivity. Higher breeding value and consolidation on the milk fat characterized leaders and their sons, compared with the average over the line, which proves the efficiency of the use of “short lines”.uk_UA
dc.description.abstractВстановлено, що лінії голштинської породи в Україні є структурними одиницями голштинської, українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід. Незалежно від віку родоначальників чистопородні бугаї голштинської породи характеризуються перевагою за племінною цінністю за надоєм (Р<0,001) порівняно із плідниками вітчизняних порід. Не виявлено залежності величини ступеня консолідації різних ліній від кількості поколінь бугаїв-плідників, країни оцінки та величини абсолютних показників продуктивності їхніх дочок. Вищою племінною цінністю за кількістю молочного жиру та вищою консолідованістю характеризуються бугаї-лідери та їхні сини порівняно із середнім за лінією, що доводить ефективність використання «коротких ліній». Установлено, что линии голштинской породы в Украине являются структурными единицами голштинской, украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород. Независимо от возраста родоначальников чистопородные быки голштинской породы характеризуются преимуществом по племенной ценности по удою (Р<0,001) по сравнению с производителями отечественных пород. Не выявлено зависимости величины степени консолидации различных линий от количества поколений быков-производителей, страны оценки и величины абсолютных показателей продуктивности дочерей. Более высокой племенной ценностью и консолидированостью по количеству молочного жира характеризуются быки-лидеры и их сыновья по сравнению со средним по линии, что доказывает эффективность использования «коротких линий».uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНУБіП Україниuk_UA
dc.subjectЛініяuk_UA
dc.subjectродоначальникuk_UA
dc.subjectпоколінняuk_UA
dc.subjectконсолідаціяuk_UA
dc.subjectLineuk_UA
dc.subjectancestoruk_UA
dc.subjectgenerationuk_UA
dc.subjectconsolidationuk_UA
dc.subjectЛинияuk_UA
dc.subjectродоначальникuk_UA
dc.subjectпоколениеuk_UA
dc.subjectконсолидацияuk_UA
dc.titleЕфективність розведення за лініями в популяціях молочної худобиuk_UA
dc.title.alternativeEfficiency of line breeding in dairy cattle populationsuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.identifier.udcУДК 636.2.082.22uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efektyvnist_ rozved.pdf146,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.