Навчальні видання : [37] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Путівник з організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти факультету ветеринарної медициниСахнюк, Володимир Володимирович; Sakhniuk, Volodymyr; Рубленко, Михайло Васильович; Rublenko, Mykhailo; Димань, Тетяна Миколаївна; Dyman, Tatyana; Тишківський, Михайло Ярославович; Tishkivskiy, Mykhailo; Хіцька, Оксана Анатоліївна; Khitska, Oksana; Соловйова, Людмила Миколаївна; Soloviova, Lyudmila; Царенко, Тарас Михайлович; Tsarenko, Taras; Вовкотруб, Наталія Володимирівна; Vovkotrub, Nataliia; Мельник, Андрій Юрійович; Melnyk, Andriy; Богатко, Леонід Мечиславович; Bogatko, Leonid; Власенко, Світлана Анатоліївна; Vlasenko, Svitlana; Ільніцький, Микола Григорович; Ilnitskiy, Мikolay; Козій, Василь Іванович; Koziy, Vasyl; Лясота, Василь Петрович; Lyasota, Vasily; Рубленко, Ірина Олександрівна; Rublenko, Iryna; Рубленко, Сергій Васильович; Rublenko, Sergii; Ярчук, Броніслав Миронович; Yarchuk, Bronislav; Головаха, Володимир Іванович; Holovakha, Volodymyr; Ємельяненко, Олександр Володимирович; Emelianenko, Oleksandr
2021Теніози-цистицеркозиАртеменко, Людмила Павлівна; Artemenko, Lyudmila; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr; Букалова, Наталія Володимирівна; Bukalova, Natalia; Литвиненко, Олег Петрович; Litvinenko, Oleg; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Бахур, Тетяна Іванівна; Bakhur, Tetiana
2015Функціональний стан печінки у клінічно здорових кіз та за гепатопатіїГоловаха, Володимир Іванович; Holovakha, Volodymyr; Слюсаренко, Сергій Володимирович; Slyusarenko, Sergii; Піддубняк, Оксана Володимирівна; Piddubnyak, Oksana; Слюсаренко, Алла Олександрівна; Sliusarenko, Alla; Утеченко, Микола Валентинович; Utechenko, Mykola; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy
2020Ветеринарна рецептураРубленко, Сергій Васильович; Rublenko, Sergiy; Авраменко, Наталія Володимирівна; Avramenko, Natalia; Козій, Наталія Володимирівна; Koziy, Natalia; Шаганенко, Володимир Сергійович; Shahanenko, Volodymyr; Шаганенко, Раїса Володимирівна; Shahanenko, Raisa
2013-08Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних занять з курсу «Ветеринарна фармакологія»Хоменко, Віра Семенівна; Khomenko, Vira; Авраменко, Наталія Володимирівна; Avramenko, Natalia; Козій, Наталія Володимирівна; Koziy, Natalia; Підборська, Раїса Володимирівна; Pidborska, Raisa
2019Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів ФВМ за вивчення загальної фармакологіїАвраменко, Наталія Володимирівна; Avramenko, Natalia; Козій, Наталія Володимирівна; Koziy, Natalia; Підборська, Раїса Володимирівна; Pidborska, Raisa; Шаганенко, Володимир Сергійович; Shahanenko, Volodymyr
2007Вивчення морфологічних особливостей паразитів тваринПономар, Сергій Іванович; Ponomar, Sergiy; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy
2012Диференціювання паразитів тварин за їх морфологічними ознакамиПономар, Сергій Іванович; Ponomar, Sergiy; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy
2019Диференціювання паразитів тварин за їх морфологічними ознакамиАнтіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr; Бахур, Тетяна Іванівна; Bakhur, Tetiana
2014Словник паразитологічних термінів у ветеринарній медицині.Пономар, Сергій Іванович; Ponomar, Sergiy; Сорока, Наталія Михайлівна; Soroka, Natalia; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy
2011Паразитологія та інвазійні хвороби тваринПриходько, Юрій Олександрович; Pryhod'ko, Jurij; Пономар, Сергій Іванович; Ponomar, Sergiу; Мазанний, Олексій Володимирович; Mazannyj, Oleksij; Нікіфорова, Ольга Василівна; Nikiforova, Ol'ga; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr
2014Поширені в Україні паразитози-зоонози: особливості епізоотології, діагностика та заходи боротьбиАртеменко, Юрій Григорович; Artemenko, Yurii; Артеменко, Людмила Павлівна; Artemenko, Lyudmila; Пономар, Сергій Іванович; Ponomar, Sergiy; Небещук, Олександр Дмитрович; Nebeshсuk, Alexander; Неволько, Олег Михайлович; Nevol'kо, Oleg; Литвиненко, Олег Петрович; Litvinenkо, Oleg; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Небещук, Людмила Валентинівна; Nebeschuk, Lyudmyla
2011Програма проходження навчальної практики з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» в ННДЦ Білоцерківського НАУ та базових господарствахПономар, Сергій Іванович; Ponomar, Sergiy; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy
2004Паразитологія та інвазійні хворобиАнтіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Пономар, Сергій Іванович; Ponomar, Serhiy
2004Паразитологія та інвазійні хворобиПономар, Сергій Іванович; Ponomar, Sergiy; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy
2004Паразитологія та інвазійні хворобиСоловйова, Людмила Миколаївна; Soloviova, Lyudmila; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Пономар, Сергій Іванович; Ponomar, Sergiy
1994Використання лікарських рослин при паразитарних захворюваннях тварин та птиціАртеменко, Юрій Григорович; Artemenko, Yuriy; Артеменко, Люмила Павлівна; Artemenko, Lyumila; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Пономар, Сергій Іванович; Ponomar, Sergiy; Якименко, Леонід Юхимович; Yakimenko, Leonid; Погорілий, Олександр Степанович; Pogorіlіy, Oleksandr
2004Виконання та оформлення курсових робіт з паразитологіїАртеменко, Юрій Григорович; Artemenko, Yuriy; Артеменко, Люмила Павлівна; Artemenko, Lyumila; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Пономар, Сергій Іванович; Ponomar, Sergiy; Соловйова, Людмила Миколаївна; Soloviova, Lyudmila
1990Основные методы диагностики гельминтозовАртеменко, Юрий Григорьевич; Artemenko, Yuriy; Aнтипов, Анатолий Анатольевич; Antipov, Anatoliy; Антіпов, Анатолій Анатолійович
2012Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни „Паразитологія та інвазійні хвороби тварин“ у формі академічної історії хворобиПономар, Сергій Іванович; Ponomar, Sergiy; Антіпов, Анатолій Анатолійович; Antipov, Anatoliy; Гончаренко, Володимир Петрович; Goncharenko, Volodymyr
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37