Наукові публікації : [36] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-10-03Стан зелених насаджень міста УманьЛавров, Віталій Васильович; Lavrov, Vitalii; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana; Савчук, Людмила Анатоліївна; Savchuk, Liudmyla
2019Політика органічного сільського господарства України – шлях до європейських стандартівГрабовська, Тетяна Олександрівна; Grabovska, Tetiana; Лавров, Віталій Васильович; Lavrov, Vitaliy
2019Methodology, mechanisms and tools for substantiation of socio-ecological and economic benefits from the implementation of organic productionLavrov, Vitaliy; Лавров, Віталій Васильович; Grabovska, Tetiana; Грабовська, Тетяна Олександрівна; Ternowoj, Urii; Терновий, Юрій Вікторович
2019-11-22Assessment of bees (Hymentoptera: apidae) diversity in agroecosystems of central forest-steppe zone of UkraineYashchenko, Sergiy; Ященко, Сергій Андрійович; Dyman, Tetyana; Димань, Тетяна Миколаївна
2019-08Ефективність біопрепарату ентеронормін на ранніх етапах онтогенезу рослин пшениці озимоїЯщенко, Сергій Андрійович; Yashchenko, Sergiy; Грабовська, Тетяна Олександрівна; Grabovska, Tetiana; Грабовський, Микола Борисович; Grabovskiy, Mykola; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana
2019Ефективність застосування органічно-мінерального добрива «опті рост» на посівах соїГрабовська, Тетяна Олександрівна; Grabovska, Tetiana; Мазур, Тетяна Григорівна; Mazur, Tetyana; Терновий, Юрій Вікторович; Ternowoj, Urii; Шушківська, Наталія Іванівна; Shushkivska, Natalia; Галака, Олександр Іванович; Halaka, Oleksandr; Матвієнко, Юрій Володимирович; Matvienko, Urii
2015Інформаційно-аналітична система застосування в Україні еколого-економічних механізмів інтегрованого управління лісовими ресурсами агросфериФурдичко, Орест Іванович; Furdychko, Orest; Лавров, Віталій Васильович; Lavrov, Vitalii; Маціборук, Павло Вікторович; Matsiboruk, Pavlo; Мірошник, Наталія Володимирівна; Miroshnyk, Nataliia; Славгородська, Юлія Володимирівна; Slavhorodska, Yuliia; Мартинюк, Олександр Анатолійович; Martynuk, Oleksandr; Житовоз, Альона Володимирівна; Zhytovoz, Alona; Сагдєєва, Тетяна Юріївна; Sagdeeva, Tetiana; Ваколюк, Валерій Дмитрович; Vakoluk, Valerii; Безділь, Роман Васильович; Bezdil, Roman; Поліщук, Зоряна Віталіївна; Polishchuk, Zoriana
2018Методика оцінювання антропогенного порушення лісових екосистем за структурою, поширенням та активізацією афілорофороїдних грибівЛавров, Віталій Васильович; Lavrov, Vitalii; Блінкова, Олена Ігорівна; Blinkova, Olena; Іваненко, Олександра Миколаївна; Ivanenko, Oleksandra; Поліщук, Зоряна Віталіївна; Polishchuk, Zoriana
2005Харчування людиниДимань, Тетяна Миколаївна; Dyman, Tetyana; Барановський, Михайло Миколайович; Baranovski, Mykhailo; Ківа, Михайло Самійлович; Kiva, Mykhailo; Мазур, Тетяна Григорівна; Mazur, Tetyana; Загоруй, Людмила Петрівна; Zagoruy, Ludmila; Домбровська, Юлія Олександрівна; Dombrovska, Yulia; Букалова, Наталія Володимирівна; Bukalova, Natalia
2017Екологічний стан русла річки Сіверський Донець на основі вивчення рослин водних та прибережно-водних біоценозівСлободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana
2008Використання фізіологічних методів при створенні посухостійких гібридів кукурудзиГрабовська, Тетяна Олександрівна; Grabovska, Tetiana
2007Оцінка зразків кукурудзи плазми Айодент на жаростійкістьГрабовська, Тетяна Олександрівна; Grabovska, Tetiana
2009Оцінка зразків кукурудзи на посухостійкість методом визначення фракційного складу водиГрабовська, Тетяна Олександрівна; Grabovska, Tetiana
2007Добір вихідного селекційного матеріалу кукурудзи на посухостійкість з використанням фізіологічних методівГрабовська, Тетяна Олександрівна; Grabovska, Tetiana
2011Вплив різних систем агроменеджменту на біорізноманітністьЯщенко, Сергій Андрійович; Yashchenko, Sergiy; Димань, Тетяна Миколаївна; Dyman, Tatyana
2009Застосування методів фізіології рослин для сучасної селекції на посухостійкістьГрабовська, Тетяна Олександрівна; Grabovska, Tetiana
2012Бджоли як індикатори біорізноманітності агроекосистемЯщенко, Сергій Андрійович; Yashchenko, Sergiy; Димань, Тетяна Миколаївна; Dyman, Tatyana
2008Вологість зерна тестерних гібридів кукурудзи в різних екологічних умовахГрабовська, Тетяна Олександрівна; Grabovska, Tetiana
2013Павуки як індикатори біорізноманітності агроекосистем за високо-та низьковитратного землеробстваЯщенко, Сергій Андрійович; Yashchenko, Sergiy; Димань, Тетяна Миколаївна; Dyman, Tatyana
2016Екологічна оцінка впливу техногенного навантаження у зоні промислового виробництваКарпук, Леся Михайлівна; Karpuk, Lesia; Крикунова, Олена Володимирівна; Krykunova, Olena; Слободенюк, Оксана Іванівна; Slobodeniuk, Oksana; Павліченко, Андрій Андрійович; Pavlichenko, Andriy; Сігалова, Ірина Олександрівна; Sigalova, Iryna
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36