Browsing by Author Рибак, Надія Олексіївна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-09Problems of technological advantages of the firm in the market conditionsTrusevici, Alla; Трусєвич, Алла Михайлівна; Rybak, Nadejda; Рибак, Надія Олексіївна
2018-06Strategic development of higher education in UkraineDragan, Olena; Драган, Олена Іванівна; Tertychna, Lubov; Тертична, Любов Іванівна; Rybak, Nadiia; Рибак, Надія Олексіївна
2017Багатофакторна економетрична модель у визначені чинників економічного зростанняПонедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetyana; Рибак, Надія Олексіївна; Pybak, Nadiia
2017Базові дефініції з економікиБабицька, Ольга Олександрівна; Babytska, Olha; Бойко, Світлана Василівна; Boiko, Svitlana; Гура, Анатолій Минович; Hyra, Anatoliy; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetyana; Загурський, Олег Миколайович; Zagurskiy, Oleg; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Приходько, Тамара Володимирівна; Prykhodko, Tamara; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro
2020-11-30Економіка й організація агропромислових формувань у процесі збереження капіталу підприємстваОднорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana
2018Конкурентоспроможність аграрного підприємстваДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Загурський, Олег Миколайович; Zagurskіy, Оleg; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Бабицька, Ольга Олександрівна; Babytska, Olga; Гура, Анатолій Минович; Gura, Anatolii; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetyana; Приходько, Тамара Володимирівна; Prykhodko, Tamara; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Якимюк, Юлія Петрівна; Yakimyuk, Yulia
2020Конкурентоспроможність підприємстваЮхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Даниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Білик, Ольга Володимирівна; Bilyk, Olga; Василенко, Олена Ігорівна; Vasylenko, Olena; Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetiana; Заболотний, Вячеслав Сергійович; Zabolotny, Vyacheslav; Загурський, Олег Миколайович; Zagurskyj, Oleg; Задорожна, Руслана Павлівна; Zadorozhna, Ruslana; Зубченко, Вікторія Володимирівна; Zubchenko, Viktoria; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Лазебник, Лариса Леонідівна; Lazebnyk, Larysa; Новікова, Вікторія Валеріївна; Novikova, Victoria; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Паска, Ігор Миколайович; Paska, Ihor; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetyana; Приходько, Тамара Володимирівна; Prykhodko, Tamara; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia; Сатир, Лариса Михайлівна; Satyr, Larysa; Сокольська, Тетяна Вікторівна; Sokolska, Tetyana; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr
2019Людський капітал як фактор економічного зростанняРибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia
2021-07-26Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи магістраБатажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadija; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetjana; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetjana; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym
2018Політико-правова безпека підприємства:сутність, діагностика її рівняТертична, Любов Іванівна; Tertychna, Lubov; Безпалько, Олена Вікторівна; Bezpalko, Olena; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia
2021-05-17Програма переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"Шуст, Олена Анатоліївна; Shust, Olena; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro; Батажок, Світлана Григорівна; Batazhok, Svitlana; Однорог, Максим Анатолійович; Odnorog, Maksym; Понедільчук, Тетяна Василівна; Ponedilchuk, Tetjana; Рибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadija; Житник, Тетяна Петрівна; Zhytnyk, Tetjana
2016Сталий розвиток як основа розвитку людського капіталуРибак, Надія Олексіївна; Rybak, Nadiia; Тертична, Любов Іванівна; Tertychna, Lubov