Browsing by Author Grynchuk, Yulia

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 27 to 46 of 58 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia; Утеченко, Дар'я Миколаївна; Utechenko, Daria; Хахула, Лариса Петрівна; Khakhula, Larysa; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr; Хахула, Богдан Валерійович; Khakhula, Bogdan
2015Методологічні засади відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств: підходи, принципи, механізми, моделіГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia
2019Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації державної регіональної політикиГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Коваль, Надія Володимирівна; Коval, Nadiia
2012Облік і оподаткування фінансового лізингуГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia
2021Операційний менеджмент. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia
2013Організаційно-економічний механізм відтворення виробничих ресурсів у сільському господарствіГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia
2013Особливості складу та структури матеріально-технічних ресурсів аграрного виробництваГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia
2020Особливості стратегічного менеджменту в сучасних умовахГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola
2019Планування розвитку територій об’єднаної територіальної громадиГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola
2011Податкове планування як складова податкового менеджментуГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Гринчук, Віталій Юрійович; Hrynchuk, Vitaliy
2011Податковий менеджмент в системі управління підприємствомГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Гринчук, Віталій Юрійович; Hrynchuk, Vitaliy
2013Проблеми та перспективи впровадження систем екологічного менеджменту на вітчизняних підприємствахГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia
2019Програми підвищення конкурентоспроможності у системі стратегічного управління організаціямиГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr
2020Регіональний менеджмент. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент»Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Коваль, Надія Володимирівна; Koval, Nadiia
2020Родова садиба і відокремлена фермерська садиба: економіко – правові аспекти порівнянняГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Шемігон, Олександр Іванович; Shemigon, Oleksandr
2019Система інституційного забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні: проблеми та напрями удосконаленняГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Коваль, Надія Володимирівна; Коval, Nadiia; Вихор, Микола Васильович; Vykhor, Mykola
2016Стратегічне управління відтворенням виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємствГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia
2015Структура виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств та управління її удосконаленнямГринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia
2020Сільський сектор Київської області в умовах суспільних трансформаційДаниленко, Анатолій Степанович; Danylenko, Anatolii; Варченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Крисанов, Дмитро Федосович; Krysanov, Dmytro; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Гринчук, Віталій Юрійович; Grynchuk, Vitalij; Утеченко, Дар'я Миколаївна; Utechenco, Daria; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Герасименко, Ірина Олександрівна; Gerasimenko, Iryna; Драган, Оксана Олександрівна; Drahan, Oksana; Ткаченко, Катерина Віталіївна; Tkachenko, Kateryna
2017Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: організаційно-економічні аспекти функціонування та розвиткуВарченко, Ольга Миронівна; Varchenko, Olga; Свиноус, Іван Вікторович; Svynous, Ivan; Корінець, Роман Ярославович; Korinets, Roman; Гринчук, Юлія Сергіївна; Grynchuk, Yulia; Скоцик, Віталій Єстафійович; Skotsyk, Vitalii; Рудич, Оксана Олександрівна; Rudych, Oksana; Артімонова, Ірина Вікторівна; Artimonova, Iryna; Герасименко, Ірина Олександрівна; Herasymenko, Iryna; Холоденко, Надія Іванівна; Kholodenko, Nadiya; Гаврик, Олеся Юріївна; Havryk, Olesya; Липкань, Олена Вікторівна; Lypkan, Olena; Микитюк, Дмитро Миколайович; Mykytiuk, Dmytro; Куць, Тетяна Валеріївна; Kyts, Tetyana; Шепель, Тетяна Павлівна; Shepel, Tetyana; Биба, Валентина Анатоліївна; Byba, Valentyna; Іщенко, Анастасія Валеріївна; Ishchenko, Anastasiia; Качан, Дмитро Анатолійович; Kachan, Dmytro